วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รัฐบาลยืนยันยังไม่เก็บภาษีรถเก่า

On December 12, 2019

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวการเก็บภาษีรถยนต์เก่าว่า ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเก็บภาษีรถยนต์เก่า เป็นเพียงข้อเสนอจากภาคเอกชน ซึ่งมีการศึกษาในหลายๆส่วน

“จากกระแสข่าวว่าจะมีการเก็บภาษีรถที่มีอายุเกิน 10 ปี ทางรัฐบาลยังไม่มีการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีมาตรการใดๆยังต้องนำมาหารือแนวทางและผลกระทบอย่างรอบด้าน ปัจจุบันยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราเท่าเดิม โดยแบ่งประเภทเป็น 1.จัดเก็บตามกระบอกสูบ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 2.จัดเก็บเป็นรายคัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 3.จัดเก็บตามน้ำหนัก ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า”

โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าวอีกว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้เจ้าของรถที่ใช้มานานทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย ตามมาตรฐาน เพื่อลดการสร้างฝุ่นมลพิษทางอากาศหรือปล่อยควันดำ บรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM2.5 มากกว่า และก่อนที่จะดำเนินมาตรการใดๆรัฐบาลจะพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญต้องไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนด้วย


You must be logged in to post a comment Login