วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นายกฯนักประดิษฐ์’ ปลื้ม ว.ช. ร่วมมือพัฒนานวัตกรรม เตรียมนำข้อมูล ‘บนหิ้ง’ มาทำประโยชน์

On July 5, 2019

นายกฯนักประดิษฐ์’ เผย เป็นเกียรติที่ทาง ว.ช. พร้อมให้ร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรม เผยเตรียมนำข้อมูล ‘บนหิ้ง’ มาทำเป็นสิ่งที่คนไทยได้ประโยชน์
นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการเข้าร่วมในกิจกรรม Open House เปิดบ้าน ว.ช. 5 G : Change For The Future ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ว่า ต้องขอขอบคุณทาง ว.ช. ที่ให้เกียรติทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะถือเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ ของทาง ว.ช. ใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ การที่ ว.ช. จะมีการพลิกโฉมหรือปรับบทบาทอย่างไรเมื่อเทคโนโลยี 5 G กำลังมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะ เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อกันว่า มีความทรงพลังที่สุด โดยจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกันในทุกสรรพสิ่ง โดยจะ
ความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าระบบ 4G ถึง 10 เท่า มีความหน่วงลดลง 5 เท่า และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิ่งต่างๆได้มากขึ้นถึง
1,000 เท่า ดังนั้น 5 G จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ช่วยบริหารจัดการทรัพยากร ระบบอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนที่จะประหยัดงบประมาณแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ บางภาคส่วนของประเทศไทยกำลังใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ในการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ของโลก และประเด็นที่ 2 ก็คือ การปรับองค์กรให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อ.ว.) เนื่องจากอำนาจหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลื่ยนแปลงของโลก นั้น ทาง ว.ช. ที่เป็นกลไกสำคัญ ที่จะต้องยกระดับทั้งตัวองค์กร บทบาทหน้าที่ รวมทั้ง บุคลากร เพื่อที่จะทำให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ และใช้นวัตกรรมให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากที่สุด

นายภณวัชร์นันท์ กล่าวอีกว่า สำหรับความร่วมมือในเรื่องข้อมูลการวิจัย ระหว่างทาง ว.ช. กับสมาคมฯ นั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทางสมาคมฯ นำไปใช้พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยเชื่อว่า ข้อมูลที่ได้มีการวิจัยและเก็บไว้ที่สำนักงาน ว.ช. นั้น ยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกมาเป็นรูปธรรม ดังนั้น ตนในฐานะนายกสมาคมฯ จึงเห็นว่า เจ้าของงานวิจัยเดิม ควรมีโอกาส ได้นำผลการวิจัยมาขอทุนและต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อให้มีผลงานด้านนวัตกรรมเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน และต่อยอดเป็นผลงานมาสเตอร์พีซในเวทีระดับโลกอีกด้วย รวมทั้ง ในความร่วมมือด้านอื่นๆ ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง ว.ช. จะเชิญทางสมาคมฯ เข้ามาเป็นกรรมการในโครงการการประกวดงานวิจัย งานประดิษฐ์นวัตกรรม และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทาง ว.ช. ได้จัดขึ้น ซึ่งถือเป็นความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมชั้นแนวหน้าของโลก

“ผมเห็นว่า ในวันนี้ทาง ว.ช. ได้มีงานวิจัยซึ่งผ่านกระบวนการทดสอบทดลองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆมาเป็นเอกสารโดยใช้งบประมาณวิจัยมากกว่า 1,000 ล้านบาท และมีงานวิจัยที่สะสมมากมายตั้งแต่อดีตแต่ยังขาดสิ่งจะที่ต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมได้จริงๆ รวมทั้งการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ให้พัฒนาเป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ เพื่อใช้งานแก้ปัญหาให้ตรงจุดตามจิตนาการของนักประดิษฐ์ ดังนั้น วช.เปรียบเสมือนต้นน้ำและความหวังของผู้ที่มีสิ่งประดิษฐ์กำลังพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์สร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งทุกคนจะต้องมีช่องทางที่จะขอทุนไปยังวช.ได้ง่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้ง จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีธุรกิจมีงานทำมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอีกด้วย ส่วน ข้าราชการทุกระดับจะต้องโฟกัส และส่งเสริมสนับสนุน ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้คนไทยหันมาใช้นวัตกรรมไทยและพัฒนาส่งออกไปยังต่างประเทศ เริ่มจากรัฐจะต้องสร้างคนให้มีทุน เสริมทุนให้เขามีทุนส่งเสริมความสามารถให้คนในชาติ จึงจะเพิ่มทุนให้กับประเทศชาติได้ จุดเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้ชาติไทยของเรา เจริญรุ่งเรือง เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” นายภณวัชร์นันท์กล่าว


You must be logged in to post a comment Login