วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะน้องๆ คนรุ่นใหม่ ‘อย่าสิ้นหวัง’ ชี้ประเทศนี้รอให้วัยรุ่นเข้ามาสร้างสรรค์

On June 8, 2019

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีวัยรุ่นและเด็กรุ่นใหม่หลายคน ใช้แฮชแทกที่ไม่เหมาะสมในการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองว่า ตนเข้าใจในความคิดที่เป็นอิสรเสรีของเด็กวัยรุ่นเหล่านั้น แต่ตนก็มองว่า ไม่เหมาะสม เพราะถึงแม้ว่า สถานการณ์การเมืองจะเป็นไปอย่างไร ก็ไม่ควรใช้แฮชแทกที่แสดงความสิ้นหวังหรือไว้อาลัยให้กับประเทศนี้ เพราะประเทศไทยถือเป็นประเทศที่รอให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างผลงานการประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
เพราะการเมือง แต่ละสถานการณ์ มีนัยยะทางการเมือง ของอารมณ์ความรู้ประสบการณ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การเมืองก็จะเปลี่ยน ตามไปด้วย แต่ชาติที่เรากำเนิดสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน วัฒนธรรมและประเพณี ศิลปกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน และสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนได้ศิลปะประจำชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ ส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราว สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบไทยตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน สะท้อนให้เห็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สวยงามอ่อนช้อย และมีเรื่องราวกึ่งลึกกลับมหัศจรรย์ น่าภูมิใจที่สุดในโลก และเมื่อน้องๆ มีประสบการณ์ อายุมากขึ้น เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น ถึงเวลานั้น น้องๆจะมาเสียใจ แฮชแทก ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เหมาะสมให้กับประเทศไทยของเรา ซึ่งมันแก้ไขไม่ได้แล้ว

“ผมเห็นว่า เราอย่าไปสิ้นหวังหรือแสดงออกถึงการตัดพ้อน้อยใจต่อประเทศนี้ แต่เราควรที่จะคิดว่า สิ่งที่ประเทศนี้มีปัญหาคืออะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินชีวิตประจำวันหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ยังมีปัญหาความไม่สะดวกสบาย ดังนั้น หากพวกเขามีสติคิดได้ และนำความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมเพื่อมาแทนที่เครื่องมือเดิมๆ เพื่อทำให้คนในสังคมส่วนรวม นำไปใช้ประโยชน์ได้ ผมว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่า แต่ก่อนอื่นต้องลบชุดความคิดติดลบของตัวเองออกไปก่อน ไม่อย่างนั้น ความคิดที่จะนำมาพัฒนาในด้านการประดิษฐ์อาจจะไม่ก้าวหน้า เพราะว่า เมื่อขาดความอดทนหรือสิ้นหวังไปแล้ว ก็ไม่สามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login