วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์

On May 1, 2019

หลังจากเดินทางเข้าสู่วันใหม่ ภายหลังจากพระราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่แล้ว พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 126 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น
Japan
“เราขึ้นครองราชบัลลังก์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นและกฎหมายพิเศษว่าด้วยกฎหมายราชวงศ์ เมื่อเราคิดทบทวนถึงภาระหน้าที่ที่สำคัญ เรารู้ได้ถึงความเอาจริงเอาจังนับจากนี้

“หากย้อนกลับไป นับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างตั้งใจจริงมายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมทั้งภาวนาให้โลกใบนี้มีสันติภาพและประชาชนมีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงแบ่งปันความสุขและความเศร้าเสียใจร่วมกัน…เราจึงอยากจะแสดงความเคารพและชื่นชมต่อสิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทำมาในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวญี่ปุ่น

“เราขอสัญญาว่าเราจะปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะได้ทรงกระทำไว้ อุทิศตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

“เราจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้งคำนึงถึงประชาชนและยืนเคียงข้างพวกเขา

“เราภาวนาให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และมีสันติภาพเกิดขึ้นบนโลก”
พิธีการที่สำคัญที่สุดคือ การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Kenji-tō-Shōkei-no-gi) อันเป็นเครื่องหมายของพระราชบัลลังก์แด่สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ พร้อมด้วยพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ยุคสมัยเรวะ (Reiwa 令和) เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ตั้งแต่ 00.01 น. ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เสด็จฯ ออกมหาสมาคมยามเช้า (Sokui-go choken no gi) โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายบริหาร ประธานฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานฝ่ายตุลาการ รวมถึงคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ภายในพระราชวังอิมพีเรียล ในกรุงโตเกียว โดยห้ามมิให้สมาชิกหญิงของราชวงศ์ญี่ปุ่นเข้าร่วม ซึ่งสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น แม้กระทั่งสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ใหม่ก็ไม่สามารถทรงเข้าร่วมได้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติโบราณ โดย นางซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีหญิงเพียงคนเดียวในคณะรัฐบาลชุดนี้ จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพระราชพิธีในฐานะสามัญชนผู้สังเกตการณ์เท่านั้น นับเป็นผู้หญิงคนแรกในยุคญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญ

พระราชพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ ซึ่งถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคมเป็นต้นไป
Reiwa-Japan 1
Reiwa-Japan2


You must be logged in to post a comment Login