วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

เยาวชนนานาชาตินำเสนอผลงานจาก “เยาวชนไร้พรมแดน” ที่ UNESCAP เมื่อเยาวชนแสดงจุดยืน โลกต้องตั้งใจฟัง

On April 5, 2019

1554437472717

เพราะเยาวชนคืออนาคตของโลก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะได้เชิญชวนให้พวกเขาได้มารับรู้ ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับการดูแลประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ต่อไป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้แทนเยาวชนจากผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา “เยาวชนไร้พรมแดน” จะได้มีโอกาสแสดงพลังเสียงให้คนทั่วโลกได้ยิน โดยการนำเสนอผลการศึกษาใน 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งสำหรับผู้พ้นโทษ ความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศ และการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
1554437441489
กิจกรรมนี้จัดขึ้นคู่ขนานไปกับงานฟอรั่มเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 6 ที่จัดโดยองค์การยูเนสแคป (6th UNESCAP Asia-Pacific Forum Sustainable Development) ในเวลา 17.00-18.30 น. ในหัวข้อ “Redesigning Youth: Showcase of the TIJ-UNDOC Borderless Youth Forum” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมและสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ROSEAP) ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNDOC)1554437464830

การสัมมนาเยาวชนในลักษณะไร้พรมแดนนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เป็นโครงการที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมจัดขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน “Design Across Border” ซึ่ง Stanford d.school พัฒนาขึ้น โดยมีเยาวชนรวม 162 คนจาก 10 ประเทศทั่วภูมิภาคได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเด็นสำคัญทางสังคมทั้ง 3 ประเด็น โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 20 คนจากหลากหลายประเทศร่วมให้คำแนะนำ1554437464830