วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

หมอกควันภาคเหนือพ่นพิษลดเที่ยวบิน20%

On April 3, 2019

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันและค่าฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัดนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่​รวมถึงการท่องเที่ยวแล้ว

ทั้งนี้ มีสนามบินและเที่ยวบินได้รับผลกระทบ​ ​ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน เฉพาะสนามบินแม่ฮ่องสอนมีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วถึง 40 เที่ยวบิน จากทั้งหมด 400 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20

ส่วนสนามบินอื่นๆได้รับผลกระทบทำให้เที่ยวบินล่าช้าประมาณ 15-20 นาที และยังมีการเปลี่ยนเส้นทางการบินด้วย


You must be logged in to post a comment Login