วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก”ยงยุทธ”2ปีไม่รอลงอาญาคดีอัลไพน์

On February 28, 2019

ที่ห้องพิจารณาคดี 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ หมายเลขดำ อท.38/2559 ที่ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อายุ 77 ปี อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

กรณีระหว่างที่นายยงยุทธ จำเลย ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาอุทธรณ์และสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน โดยมีเจตนาช่วยเหลือบริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำกัด, บริษัท กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมา ให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจำเลยปฏิเสธ

คดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตฯซึ่งเป็นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เห็นว่า การที่นายยงยุทธจำเลยพิจารณาอุทธรณ์ และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟอัลไพน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จากการที่นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ที่ถึงแก่ความตายแล้ว ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน 2 แปลงดังกล่าว ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารนั้น จำเลยออกคำสั่งโดยมิชอบ โดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างๆ และยังจงใจตีความกฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ที่ระบุให้กระทรวงถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดังนั้น คำสั่งของนายยงยุทธจำเลยจึงเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ถือเป็นการแสวงประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่น และก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมิการามวรวิหาร ทั้งยังทำลายศรัทธาของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง พิพากษาจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ต่อมานายยงยุทธ จำเลย ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ โดยศาลตีราคาประกัน 500,000 บาท

ต่อมา ป.ป.ช. โจทก์ ยื่นอุทธรณ์ ในวันนี้นายยงยุทธ จำเลย เดินทางมาฟังคำพิพากษาโดยมีสีหน้าเรียบเฉย พร้อมทนายความและบุคคลใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การที่จำเลยขณะดำรงตำแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนมติอธิบดีกรมที่ดินเรื่องที่ดินอัลไพน์เป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยไม่นำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีแนวทางวินิจฉัยไว้แล้วมาพิจารณาประกอบ เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบและโดยทุจริต ทั้งที่แนวทางปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นมาแล้วฝ่ายบริหารจะให้หน่วยราชการยึดถือปฏิบัติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในมาตรฐานทางเดียวกัน เพราะมิเช่นนั้นในแต่ละยุคสมัยจะมีความเห็นต่างกัน สร้างความเสียหายแก่ระบบบริหารราชการแผ่นดินได้

ส่วนที่จำเลยอ้างว่าคำสั่งของจำเลยนั้นได้ยึดถือตามแนวทางเสียงข้างมากของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของมหาดไทย ซึ่งเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่จำเลยในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยก็สามารถทำได้นั้น ศาลเห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยคำสั่งที่จำเลยแต่งตั้งเอง ขณะที่การบริหารราชการแผ่นดินนั้น ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะผูกพันหน่วยงานราชการด้วยตามแนวทางมติของ ครม.

และที่จำเลยอ้างว่าไม่แน่ใจว่าถ้ายื่นข้อทักท้วงให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่นั้น ก็ยังไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เคยยื่นเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากจำเลยเห็นว่าความเห็นของกฤษฎีกานั้นจะไม่ชอบก็สามารถยื่นให้ทบทวนได้ กรณีที่จำเลยอ้างจึงฟังไม่ขึ้นและขัดต่อหลักเหตุผล

ขณะที่ในช่วงปี 2545 ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังนายทักษิณ ชินวัตร ได้ซื้อสนามกอล์ฟอัลไพน์ต่อจากนายเสนาะ เทียนทอง ซึ่งหลังจากนั้นก็พบว่าจำเลยได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยจนเกษียณราชการ และยังได้รับตำแหน่งทางการเมืองต่างๆในยุครัฐบาลนายทักษิณ

ส่วนที่ ป.ป.ช. ขอให้ลงโทษสถานหนักเพราะการกระทำของจำเลยทำให้เกิดความเสียหายต่อกรมที่ดินเป็นอย่างมาก และอาจจะทำให้ถูกฟ้องเป็นเงินหลายล้านนั้น ศาลเห็นว่าตามทางนำสืบขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องคดีเกิดขึ้น ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลย 2 ปีโดยไม่รอลงอาญานั้นเหมาะสมแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว นายยงยุทธซึ่งวันนี้สวมสูทสีเทาก็มีสีหน้าเรียบเฉย จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายยงยุทธไปยังห้องควบคุมชั้นล่างของศาลเพื่อรอว่าจำเลยจะยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไปหรือไม่

ขณะที่วันนี้มีกลุ่มชาวบ้านผู้เสียหาย 2-3 คนที่ซื้อที่ดินอัลไพน์ ได้เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วย


You must be logged in to post a comment Login