วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศาลเลื่อนอ่านอุทธรณ์คดีอัลไพน์หลัง”ยงยุทธ”ยื่นป่วยมึนหัว

On January 17, 2019

ที่ห้องพิจารณา 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ อท.38/2559 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อายุ 77 ปี อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157

กรณีนายยงยุทธ จำเลย ขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาอุทธรณ์และสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน โดยมีเจตนาช่วยเหลือบริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำกัด, บริษัท กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมา ให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย

โดยคดีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตฯได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เห็นว่าการที่นายยงยุทธ จำเลย พิจารณาอุทธรณ์และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้ยกเลิกโฉนดที่ดิน (ขณะนั้น) ที่จดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟอัลไพน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จากการที่นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ที่ถึงแก่ความตายแล้ว ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารนั้น นายยงยุทธ จำเลย ได้ออกคำสั่งโดยมิชอบ โดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงต่างๆ และยังจงใจตีความกฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ที่ระบุให้กระทรวงถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น คำสั่งของจำเลยจึงเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่น และก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมิการามวรวิหาร ทั้งยังทำลายศรัทธาของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นายยงยุทธ จำเลย จึงมีความผิดตามฟ้อง พิพากษาจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และได้รับการประกันตัวตีราคาประกัน 500,000 บาท ระหว่างอุทธรณ์คดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาทนายความของนายยงยุทธได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษา พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์จาก ร.พ.ธนบุรี เนื่องจากนายยงยุทธมีอาการป่วย วิงเวียน มึนศีรษะ และเข้ารับการรักษาที่ ร.พ.ธนบุรี จึงไม่อาจมาฟังคำพิพากษาได้

ศาลพิจารณาแล้วกรณีมีเหตุจำเป็น จึงให้เลื่อนฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 น. พร้อมกำชับให้ทนายความนำจำเลยมาฟังคำพิพากษาในวันดังกล่าวด้วย

สืบเนื่องจากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย) ต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ขณะนั้น) ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157 สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณีเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนในนาม “สนามกอล์ฟอัลไพน์” อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมิชอบ

กรณีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ 6-3 เสียง ชี้มูลความผิดนายยงยุทธกรณีมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียนในนาม “สนามกอล์ฟอัลไพน์” ที่แบ่งแยกจากโฉนดที่ดิน 2 แปลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา

สำหรับต้นเหตุของคดีนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกเหตุอันควรสงสัยกล่าวหานายเสนาะ เทียนทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีจดทะเบียนโอนมรดกและโอนขายที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหารโดยมิชอบ จำนวน 732 ไร่ และละเว้นไม่ดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนที่ดิน

โดยเมื่อปี 2553 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายเสนาะไปแล้วตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 148 แต่ความผิดตามมาตรา 157 ขาดอายุความตั้งแต่ปี 2548 จึงส่งแค่ผิดตามมาตรา 148 ให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไป ต่อมาอัยการสูงสุดส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ดี ท้ายสุดศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษายกฟ้อง


You must be logged in to post a comment Login