วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“สมชัย”ชี้เลือกตั้ง10มี.ค.เป็นช่วงที่กกต.ไม่เสี่ยงหากมีการร้องเรียน

On January 5, 2019

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความเห็นถึงวันเลือกตั้งใหม่ควรเป็นวันใด เมื่อเลื่อนจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ไป ว่า การจะกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันใด ไม่สำคัญเท่ากับต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้ร้อยละ 95 ของจำนวน ส.ส. 500 คนได้ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันครบ 150 วัน หลังจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฉบับสุดท้าย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

“รัฐธรรมนูญ มาตรา 268 กำหนดว่า หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน ซึ่งคำว่าแล้วเสร็จนั้น จะหมายถึงจัดการหย่อนบัตรเสร็จ หรือ ประกาศผลให้ได้ร้อยละ 95 ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครตอบ” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า ดังนั้น หากเลือกตั้งเสร็จ และ กกต.เอ้อระเหย ไปประกาศผล หลังวันที่ 9 พฤษภาคม แล้วบังเอิญมีมือดีไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ และบังเอิญศาลวินิจฉัยสรุปว่า กกต.จัดการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญ ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ กกต.ต้องรับผิด ทั้งทางอาญาและแพ่ง รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 5,800 ล้านบาท ที่เสียไป หาร 7 ก็คนละ 800 กว่าล้านบาท

“การเลือกตั้งจะเป็นวันใด เป็นหน้าที่ กกต.จะต้องพิจารณาให้มาก และกำหนดวันเลือกตั้งให้เหมาะสม แต่สิ่งสำคัญที่จะประกาศวันเลือกตั้งได้ จะต้องมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อน และหากประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงกลางเดือนมกราคม จากที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พรรคการเมืองจะต้องมีเวลาหาเสียงไม่น้อยกว่า 52 วัน มีความเป็นไปได้ว่า วันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 10 มีนาคม” นายสมชัย กล่าว


You must be logged in to post a comment Login