วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

“วิษณุ”ไม่ฟันธงเลือกตั้ง10หรือ17มี.ค.โยนกกต.เคาะย้ำตามกรอบ150วัน

On January 3, 2019

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใช้เวลาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 1 ชั่วโมง 30 นาที ชี้แจงถึงข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศวันเลือกตั้งของ กกต. โดยนายวิษณุแถลงย้ำว่า การเลือกตั้งจะต้องมีก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแน่นอน เพราะจะต้องไม่เกิน 150 วันที่เขียนในรัฐธรรมนูญ ขอให้เลิกคิดว่าจะมีการเลือกตั้งหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนจะเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ตามเดิมหรือไม่นั้นก็ไม่กระทบกับพระราชพิธี สิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงคือ หลังจากการเลือกตั้งยังมีกิจกรรมทางการเมือง ทั้งการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับจากวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. จะประกาศผลการเลือกตั้งหลังวันที่ 24 เมษายนไม่ได้ เพราะติดขัดพระราชพิธี โดย กกต. ได้ขอบคุณรัฐบาลที่นำข้อมูลมาให้ และขอกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

“จะเป็นวันที่ 10 หรือ 17 มีนาคมหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ ต้องให้ กกต. พิจารณา แต่ขอย้ำว่าต้องเร็วที่สุดตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดวัน และขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับพระราชกฤษฎีกาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา กกต. จึงยังไม่สามารถออกประกาศวันเลือกตั้งได้”

อย่างไรก็ตาม ควรจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่ก่อนพระราชพิธีหรือไม่นั้น นายวิษณุระบุว่า หากดูจากปฏิทินก็ไม่น่าจะได้ ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัว และพิจารณาจากกฎหมายอาจจะได้รัฐบาลใหม่หลังงานพระราชพิธี


You must be logged in to post a comment Login