วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

นายกฯเผยใช้หลักธรรมปกครองประเทศอย่าให้ใครมาบิดเบือนเรื่องศก.

On January 2, 2019

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่หน้าตึกบัญชาการ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ 100 ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์สุชีพในพระสังฆราชูปถัมภ์ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมมอบพระไตรปิฎกและชุดแก้วที่เขียนธรรมะในพระไตรปิฎกให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดอ่านหลักธรรมที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศให้ได้ผลดี โดยต้องจับปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจกพืชผลแก่เกษตรกร และการให้ทุนแก่พ่อค้า ขณะที่นายกฯกล่าวว่า ขณะนี้ตนใช้หลักธรรมปกครองประเทศอยู่แล้ว ดังนั้น เรื่องของเศรษฐกิจ อย่าให้ใครมาบิดเบือน รัฐบาลต้องดูแลทั้งหมด จะแจกอย่างเดียวไม่ได้ รัฐบาลต้องดูแลประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ภาคอุตสาหกรรม และข้าราชการต้องทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะได้กุศลตาม ประเทศไทยมี 3 เสาหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่เรื่องของพระไตรปิฎกพูดถึงองคุลีมาลกลับใจ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ท่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่นายกฯบอกให้คณะนักเรียนพูดตามว่า “คนไทยต้องซื่อสัตย์ กตัญญู ขยัน อดทน จงรักภักดี ถ้าเป็นอย่างนี้ลุงมีความหวัง” ขณะที่เด็กๆกล่าวว่า “ลุงตู่อย่าลืมครอบครัวพอเพียง”

จากนั้นนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะเข้าพบนายกฯ ที่โถงชั้นล่าง ตึกบัญชาการ 1 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงการพัฒนาย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) โดยภายในงานได้นำผังโครงการย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธีมาแสดง พร้อมกับอธิบายรายละเอียดโครงการเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผลิตเพื่อช่วยพยุงการลุกยืนของผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชมผลิตภัณฑ์ตำรับสถาบันโรคผิวหนังของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา พร้อมทดลองทาครีมปกป้องผิว เยี่ยมชมระบบตรวจความเสี่ยงมะเร็ง โครงการอุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นนาฬิกาแจ้งเตือนภาวะวิกฤตทางเบาหวาน และจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ นายกฯกล่าวว่า เวลาคิดวิจัยอะไรขอให้คิดสำหรับคนทั้ง 3 ระดับ ทั้งระดับบน กลาง และล่าง ส่วนเรื่องการปลดล็อกนำกัญชามาเป็นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น ขอให้เร่งวิจัยพัฒนา เพราะถ้าเราพัฒนาไม่ได้จะทำให้เสียโอกาส

ทั้งนี้ นายกฯได้กล่าวภายหลังเยี่ยมชมกิจกรรมว่า นี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ให้การสนับสนุน เราจะคิดแบบเดิมๆอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้ความรู้ การบริการ การพัฒนาสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดี นั่นคือการปฏิรูปสาธารณสุข ไม่ใช่เพียงแต่รักษาพยาบาลฟรี แต่ต้องไปทั้งระบบโดยมีนวัตกรรมเข้ามาด้วย และอยากให้คิดพัฒนาและทำการจดลิขสิทธิ์ให้ได้ ต้องทำงานบูรณาการ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เรื่องการปฏิรูปทางการแพทย์รัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ หลายหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน รวมถึงภาคเอกชนด้วย เพราะต้องมีด้านเศรษฐกิจพิเศษด้วย นี่คือประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมา วันนี้เราทำสิ่งดีๆเพื่อคนไทย ขอให้ช่วยกันทำต่อไป


You must be logged in to post a comment Login