วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ถึงเมืองไทยแล้ว ปลื้มนักวิจัยไทยได้แขมป์นวัตกรรมนานาชาติ

On December 15, 2018

S__5013514
ปลื้มปิติที่ คณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Zen Innovation Group จำกัด (บ.เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด) ชนะเลิศในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Soeul International Invention Fair (SIIF2018) ที่ กรุงโซล สาธารัฐเกาหลีใต้
คณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Zen Innovation Group จำกัด (บ.เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อย ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ภายหลังจากชนะเลิศในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Soeul International Invention Fair (SIIF2018) ที่ กรุงโซล สาธารัฐเกาหลีใต้
จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น 606 ผลงานจาก 33 ประเทศทั่วโลก คณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Zen Innovation Group จำกัด (บ.เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด) ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยไม่ได้รับมาหลายปี นั่นคือ รางวัล Grand Prize จาก Korea Invention Promotion Association ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวด และรางวัล พิเศษ Special Awards จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS)
ผลงานวิจัย สิทธิบัตรนี้ คือ เรื่องสมุนไพรธรรมชาติของไทยร่วมกับการใช้พลังงาน Far Infared Ray (FIR) ในช่วงความยาวคลื่น 8-12 ไมครอน ซึ่งสามารถสั่นพ้องกับเซลล์ของมนุษย์ ทำให้สามารถเพิ่มพลังงานระดับเซลล์ และประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้คนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งทาง บริษัท Zen Innovation Group จำกัด (บ.เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด) ได้มีการนำต่อยอดนำนวัตกรรมนี้ มาใช้ในทางเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารทางการแพทย์ต่อไป


You must be logged in to post a comment Login