วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ปล้นความดีตัวเอง / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On April 30, 2018

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

รายการ “เชือดไก่ให้ลิงดู” เกิดขึ้นอีกครั้ง  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีปัญหาทุจริตงบประมาณช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งกำลังมีการขยายผลถึงข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันอีกมาก รวมถึงการไล่นายวิโรฒ  สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยออก กรณีคลิปวิดีโอเรียกรับเงิน 400,000 บาทแลกกับการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กรณีนี้เข้ากับสุภาษิตที่ว่า “โลภมากลาภหาย” แล้ว “ความดียังหาย” อีกด้วย กว่าจะไต่เต้าถึงปลัดกระทรวงต้องสร้างความดีและบารมี กว่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็เหมือนกัน หมดอนาคตเพราะ “โกงความดี” ที่ตัวเองสั่งสมมานาน หรือจะเรียกว่า “ปล้นความดี” ของตัวเองจนหมดเกลี้ยงก็ได้ โบราณจึงให้ “รักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม” ข้าราชการก็ต้องรักษาความดีไม่ให้จืดจาง หากความดีจืดจางก็จะทำให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อน

คนที่โกงบ้านโกงเมืองถือว่าคิดผิดและโง่ นึกว่าตัวเองฉลาด กอบโกยเงินของแผ่นดินได้ แต่หารู้ไม่ว่ากำลังปล้นความดีของตัวเองให้เสื่อมเสีย

อาตมาเชื่อว่า คนโกงพวกนี้เคยเป็นข้าราชการที่ดีมาก่อน แต่ไม่สามารถรักษาความดีของตัวเองไว้ได้ เพราะความโลภ ความโลภเป็นอันตรายอย่างมาก พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ” ความโลภเป็นอันตรายต่อการกระทำทั้งปวง ถ้ามีสันดานงก สันดานโลภขึ้นมา ก็จะสร้างความเสียหายและเป็นอันตราย อย่างอาตมาใช้คำว่า “ โกงบ้าระห่ำ” หรือ “โกงมหาโหด” จนผู้คนฮือฮาพอสมควร

“โกงมหาโหด” โกงแม้กระทั่งคนยากจน คนไร้ที่พึ่ง โกงเด็ก โกงคนพิการ ไม่มีเมตตาเหลืออยู่ในสันดานเลย  ส่วน “โกงบ้าระห่ำ” โกงแม้กระทั่งวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้โกงเหมือนเป็นโรคบ้าแค่ช่วงหน้าร้อนเท่านั้น แต่โกงทั้งปีทุกฤดูยิ่งกว่าโรคระบาด

หากคิดจะรับราชการก็ให้มีสำนึกว่าต้องรับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด แม้เกษียณแล้วประชาชนก็ยังให้ความเคารพนับถือ เรียกท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอ ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน เพราะความดี ไม่ใช่ทำตัวเป็นเหมือนแมวจ้องจะงบประมาณเหมือนปลาย่าง ไม่สำนึกว่างบประมาณคือภาษีของประชาชน แต่คิดเป็นปลาย่าง จ้องจะกินจนกระทั่งก้างปลาติดคอ โบราณถือว่าลูกหลานที่รับราชการเป็นความภูมิใจตระกูล ไม่ใช่ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งโกง โกงความสุขความเจริญของลูกหลาน

ก็ขอให้ข้าราชการทั้งหลายมีสำนึก “คิดใหม่ ทำใหม่” เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ข้าราชการของประชาชน และเป็นพระเนตรพระกรรณของพระราชา เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข เบิกบาน อย่างสำนวนของหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า ข้าราชการแปลว่าผู้ทำความชื่นอกชื่นใจให้กับประชาชนและต่างพระเนตรพระกรรณของพระราชา ไม่ใช่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ข้าราชการทั้งหลายจึงต้องมีสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login