วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ปลัดสธ.นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงสงกรานต์

On April 12, 2018

ายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย      แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  นายแพทย์มรุต  จิระเศรษฐสิริ  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์        นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดบริการประชาชนตามเส้นทาง 4 สายหลัก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีกาญจนบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท นครสวรรค์ ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

นายแพทย์เจษฎาให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2561 แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษาประชาชน และร่วมให้บริการที่จุดบริการประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทาง ขอให้ประชาชนที่เดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ง่วงไม่ขับ ดื่มไม่ขับ และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ หากเดินทางไกลขอให้พักหรือผลัดเปลี่ยนคนขับทุก 150 กิโลเมตร หรือทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลดการบาดเจ็บจากการจราจรและการสูญเสียให้มากที่สุด

นายแพทย์เจษฎากล่าวต่อว่า  จากการตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉินในวันนี้ พบว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ ซึ่งมีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา  และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาล  ทั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ศูนย์ส่งต่อ ศูนย์สำรองเตียง บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมทั้งห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้บาดเจ็บจากการจราจรตามที่ตำรวจส่งตัวหรือร้องขอ โดยมีการประสานการทำงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดและส่วนกลาง พร้อมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดในการป้องกันการบาดเจ็บจราจร

“ขอขอบคุณและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เสียสละความสุขที่จะได้อยู่กับครอบครัวมาดูแลให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชน” นายแพทย์เจษฎากล่าว

st04

 

 

st03

st02


You must be logged in to post a comment Login