วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

“ธ.ออมสิน”จัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน

On April 2, 2018

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงการคลัง และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันการเงินของรัฐ ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ค้ารายย่อย หรือลูกค้าสถาบันการเงินของรัฐได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ด้วยการจัดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” หมุนเวียนทุกสถาบันการเงินของรัฐ โดยปี 2561 กำหนดจัดขึ้นครั้งแรกที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 โดยมีสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งส่งผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมงานรวมจำนวน 102 ร้านค้า

ขณะเดียวกัน ธนาคารออมสินยังมีโครงการจัดพื้นที่ให้ผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศ ได้ค้าขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในโครงการ “ตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปี 2561 นี้กำหนดจัด 10 ครั้ง โดยจะเริ่มครั้งแรกที่จังหวัดพังงา ในวันที่ 20-21 เมษายน 2561

“ธนาคารออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานกัน เพื่อเม็ดเงินจะได้หมุนเวียนหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจให้เติบโตเข้มแข็งต่อไป” นายชาติชาย กล่าว

a01

a03


You must be logged in to post a comment Login