วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บล.ไทยพาณิชย์เพิ่มทางเลือกการลงทุนกับบริการ“SCBS DCA”

On March 29, 2018

นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) กล่าวว่า บริษัทฯได้พัฒนาเครื่องมือทางการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอซึ่งจากการสังเกตนักลงทุนที่เข้ามาในตลาดหุ้นปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มอายุเฉลี่ยน้อยลงและเพื่อให้นักลงทุนกลุ่มนี้มีโอกาสเก็บหุ้นพื้นฐานที่ดีในพอร์ตการลงทุน และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สนามลงทุนอย่างแท้จริงบล.ไทยพาณิชย์จึงได้ออกบริการใหม่“SCBS DCA” เป็นบริการออมหุ้นแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการ DCA (Dollar Cost Average) ซึ่งเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยทยอยซื้อหุ้นเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่าๆกัน จึงเหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะมีทุนเริ่มต้นไม่มาก ที่ต้องการออมเงินไว้ในหุ้นด้วยการสะสมหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่ผันผวนได้อีกด้วย

SCBS DCAของบล.ไทยพาณิชย์มีให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ 2 แบบได้แก่“เก็บหอม ออมหุ้น” เฉพาะสำหรับลูกค้า บล.ไทยพาณิชย์ เท่านั้น ซึ่งใช้เงินลงทุนขั้นต่ำต่อเดือนเพียง 2,000  บาทลงทุนในหุ้น SET50 โดยสามารถซื้อเป็นเศษหุ้น (Odd lot) ได้ และตัดเงินค่าซื้อหุ้นผ่านระบบบัญชีอัตโนมัติ (ATS) จากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้า หรือเลือกใช้บริการ“SETTRADE DCA” ซึ่งลูกค้าสามารถตั้งเงื่อนไขการลงทุนด้วยตนเองผ่าน SETTRADE Streaming เมนู SETTRADE DCA Order ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อลงทุนในหุ้น SET100 โดยมีการซื้อเป็นจำนวนเต็ม (Board lot) และตัดเงินค่าซื้อหุ้นจากหลักประกันที่วางไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการแบบ“SETTRADE DCA” สามารถใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับ SCBS เพื่อออมหุ้นได้เลย โดยตั้งเงื่อนไขการลงทุนด้วยตนเองทันทีผ่าน SETTRADEStreamingหรือแจ้งความประสงค์เพื่อใช้บริการ“เก็บหอม ออมหุ้น” ผ่านทางที่ปรึกษาการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่านหรือ SCBSCall Center 02-949-1999 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.scbs.com/th/product/scbs-dca


You must be logged in to post a comment Login