วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บอร์ด”LPH”ทุ่มเงิน200ลบ.ซื้อหุ้นคืน4%หลังมีเงินสดล้น

On March 15, 2018

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยจะซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือ 4% ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งจะใช้วงเงินในการซื้อหุ้นคืนราว 200 ล้านบาท โดยจะซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดเวลาซื้อคืน 6 เดือน ตั้งแต่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561

เหตุผลที่ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และภายหลังจากซื้อหุ้นคืนจะสนับสนุนให้ตัวเลขทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้น ทั้งในส่วนของอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะนำเงินมาซื้อหุ้นคืน ก็จะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดในอีก 6 เดือนข้างหน้า นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืนงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีหนี้เพียง 29.27 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ มีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กว่า 455.61 ล้านบาท  นอกจากนี้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า บริษัทฯ ประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและจากการขายที่ดินประมาณ 190 ล้านบาท และมีกำไรสะสมอยู่ที่ประมาณ 276.60 ล้านบาท

“สาเหตุที่บริษัทฯ ประกาศซื้อหุ้นคืน เนื่องจากช่วงปลายปี 60 และต้นปีที่ผ่านมา เราได้เงินจากการขายที่ดิน และเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง จึงมีแผนในการซื้อหุ้นคืน โดยคาดว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดี เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี รวมทั้งการซื้อหุ้นครั้งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วไป” ดร.อังกูร กล่าว


You must be logged in to post a comment Login