วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อาชีวะหนุนธุรกิจSMEsเสริมสร้างทักษะนักศึกษา

On March 14, 2018

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประกวด “โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ” ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ แก่บุคลากรครู นักเรียนและนักศึกษา ในสังกัดสอศ. ให้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจ เพื่อให้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา นับเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่บุคลากรและผู้เรียนอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ สอศ.ได้จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยมีทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ทีม จากทั้งสิ้น 191 ทีม เพื่อให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกได้มีองค์ความรู้ในเชิงลึกที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจากนั้นคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากภาคเอกชน    ลงพื้นที่ในสถานศึกษา หรือสถานประกอบธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ทีมธุรกิจทั้ง 20 ทีม ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกทีมธุรกิจที่ชนะเลิศทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการดีเด่น และด้านการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ        รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลขวัญใจกรรมการ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ธุรกิจSamrong wax รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ธุรกิจ Banana หรือ Banane เครป และได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ธุรกิจมินิฟาร์มเห็ด

ด้านความเป็นไปได้ทางธุรกิจและผลประกอบการดีเด่น รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ธุรกิจกรุงเก่า Clean & Service รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ธุรกิจดินผสม 9 ดีเกษตรอุดร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไอศครีมมะพร้าวเผา (ติมพร้าวเผา) และรางวัลขวัญใจกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ธุรกิจศูนย์รับงาน Event ต่างๆ แบบครบวงจร

ด้านการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ธุรกิจซุปผักกึ่งสำเร็จรูปตรา Hi-Health รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ธุรกิจ D-derla เครื่องสำอางบำรุงผิว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ธุรกิจลูกวิษณุอิเล็กทรอนิกส์ (จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ

ทีมธุรกิจที่ชนะเลิศในแต่ละด้าน จะได้ไปทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Institute of Technical Education (ITE) College Central ประเทศสิงคโปร์ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลิตภัณฑ์และลักษณะการดำเนินธุรกิจระหว่างนักศึกษาทีมธุรกิจ กับนักศึกษา ITE ประเทศสิงคโปร์เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์นี้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจในอนาคต ซึ่งการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกที่สอศ.ให้ความสำคัญและจะสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม ดร.สุเทพ กล่าวปิดท้าย

su1


You must be logged in to post a comment Login