วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

GCAP กางแผนธุรกิจปี 61 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่โตไม่ต่ำกว่า60%

On March 13, 2018

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการปี 2561 นี้ คาดว่ารายได้และกำไรสุทธิจะเติบโตสูงกว่าปี 2560 ที่มีรายได้ 198.60 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 27.02 ล้านบาท เนื่องจากภาคการเกษตรดีขึ้น จากปัญหาภัยแล้งไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมา และเดินหน้ารุกสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้นโดยจะเน้นกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เน้นสินเชื่อกลุ่มเจ้าของแผงในตลาด ได้แก่ สินเชื่อสบายใจ คลองเตย , สินเชื่อสบายใจ ปัฐวิกรณ์, สินเชื่อสบายใจ ตลาดไท และสินเชื่อสบายใจ อันดามัน

ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโตมากกว่า 60% คาดว่าสัดส่วนยอดปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 40% และสินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวอยู่ที่ 60% เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภัยแล้งได้คลี่คลายในภาคเกษตร อีกทั้งบริษัทได้ออกประเภทสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยตั้งเป้าจะให้มีสินเชื่อหลากหลายประเภทเพื่อเป็นการกระจายพอร์ตมากขึ้น

“บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการสินเชื่อใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมมีหลักประกันและสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วและมีประวัติการชำระเงินดี ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีสภาพคล่องสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มบริการทางการเงินของบริษัทฯอีกด้วย” นายสเปญ กล่าว

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯในงวดปี  2560 มียอดการปล่อยสินเชื่อใหม่รวมจำนวน 1,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215% จากงวดเดียวกันของก่อน สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 64  และสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคลร้อยละ 36 บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 198.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.12% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 152.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 27.02 ล้านบาท ลดลง 14.26 ล้านบาท หรือลดลง 34.53% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 41.28 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จากการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในกระบวนการฟ้องร้องลูกหนี้  รวมทั้งการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อมีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อบริษัทจะตั้งสำรองทันที 2.5% ของมูลค่าลูกหนี้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.23% ของกำไรสุทธิ โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 14 มีนาคม 2561 และจ่ายปันผลวันที่ 25 เมษายน 2561


You must be logged in to post a comment Login