วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ธ.ออมสินรับรางวัลTHAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018

On March 7, 2018

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018 ประเภท TOP BUSINESS STRATEGY AWARD ให้แก่ “ธนาคารออมสิน” โดยมีนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ซี่งงานนี้จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

aomsin2

aomsin1


You must be logged in to post a comment Login