วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กสิกรไทย-สวทช.-สกว.หนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตอาหาร

On February 14, 2018

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) เปิดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจผลิตอาหาร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ www.ksmegoodtogreat.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K BIZ Contact Center โทร. 02 888 8822


You must be logged in to post a comment Login