วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

การศึกษาเป็นงูพิษ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On February 6, 2018

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ข่าวที่กระเทือนวงการศึกษาอย่างยิ่งยวดขณะนี้คือ ข่าวที่บริษัทบางแห่งประกาศไม่รับนักศึกษาหลายสถาบัน ทำให้สถาบันที่ถูกระบุชื่อไม่รู้จะเอาปี๊บคลุมหัวไปไว้ที่ไหน จบแล้วต้องเอาปี๊บคลุมหัว เพราะไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีความสามารถพอที่จะทำให้บริษัทเหล่านั้นเชื่อถือ จ่ายเงินเดือนแล้วไม่คุ้มกับงาน เขาก็กลัวเจ๊ง กลัวขาดทุน

เลยเป็นข่าวที่ไม่ใช่แค่ผู้ที่กำลังเรียนอยู่สถาบันนั้นๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงครูบาอาจารย์ที่สอนจะรู้สึกอย่างไร  เพราะเท่ากับครูบาอาจารย์และระบบการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ ลูกศิษย์จึงไม่มีคุณภาพความสามารถพอที่จะให้เขารับเข้าทำงาน ลูกศิษย์ไม่มีความรู้ก็ต้องย้อนถามอาจารย์ว่าสอนอย่างไร บกพร่องอย่างไร ระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

ผู้บริหารด้านการศึกษาก็ต้องนำมาพิจารณาและแก้ไขกันต่อไป ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะสั่งตัดงบประมาณการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะผลิตบัณฑิตออกมาแล้วไม่มีคุณภาพคุณสมบัติพอที่จะทำงานได้ บริษัทต่างๆจึงประกาศไม่รับ เรียนจบมาก็ต้องตกงาน

จึงอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาของเราขณะนี้เป็น “งูพิษ” แล้ว ในพระพุทธศาสนาก็มี “ปริยัติเป็นงูพิษ” แทนที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อดับทุกข์ ก็ดับทุกข์ไม่ได้ แถมยังทุกข์เพิ่มขึ้นอีก

พระได้เปรียญ 9 ประโยคแล้วยังเป็นทุกข์จนต้องผูกคอตายก็มี เป็นระดับเจ้าอาวาส เป็นชั้นพรหม สภาพอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่า ความรู้ไม่พอ หรือปริยัติเป็นงูพิษ ทำให้ตัวเองหลงคิดว่าเรียนจบแล้วมันน่าจะเจ๋ง น่าจะไปได้ไปสวย แต่ชีวิตกลับตกต่ำเพราะการศึกษา

หลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดไว้ว่าการศึกษาเหมือนเจดีย์ยอดด้วน เจดีย์มันสวยงามที่ยอด แต่ว่ายอดมันเกิดด้วนมันเลยหมดสวย คนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วต่อยอดไม่ได้ มันก็เหมือนเจดีย์ยอดด้วน ไม่มีความสวยงาม ตอนเรียนอนุบาลก็ดูน่ารัก เรียนประถมก็ยังดูดี ขึ้นมัธยมก็จะมีเรื่องชู้สาวอะไร พอขึ้นมหาวิทยาลัยก็เห็นเรไรร่ำไรแห่งความบรรลัยหลายเรื่องเกิดขึ้น อันนี้ต้องถือว่าการศึกษาเป็นเจดีย์ยอดด้วน เป็นสุนัขหางด้วน

ดังนั้นใครที่อยู่ในวงการศึกษาก็ต้องปรับปรุงแก้ไข ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงกับสายงานที่เขาต้องการ อย่าผลิตบัณฑิตให้ติดลบจนกระทั่งหมดความสวยงาม ยังไงก็ขอให้บัณฑิตรุ่นหลังๆปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วย เพื่อจบมาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและบริษัทห้างร้าน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login