วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รัฏฐาธิปัตย์! / โดย นายหัวดี

On February 5, 2018

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

กรณี “นาฬิกาหรู…เพื่อนให้ยืม” กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้สังคมไทยตื่นตัวเรื่องคอร์รัปชันมากกว่าวาทกรรม “ปราบโกง” ที่ “ทั่นผู้นำ” และองค์กรปราบโกงต่างๆ สร้างภาพเป็น “คนดี” มาเกือบ 4 ปีที่ถูกมองว่ามีแต่วาทกรรมและ “เลือกปฏิบัติ” ทำนอง “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง” แบบ “ไทยนิยม” ที่ชอบโกหกตัวเอง โกหกประชาชน

โพลเกือบ 100% ที่ “อยากให้ออก” จึงพุ่งพรวดนับแสนภายในวันสองวันและเป็นอีกบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองเหมือน “เสียสัตย์เพื่อชาติ” ที่บ่งชี้ถึง “วิกฤตศรัทธา” ของ “ผู้มีอำนาจ” ไม่ว่าจะมีอำนาจคับแผ่นดินแค่ไหน

ขนาดงานฟุตบอลประเพณีระหว่าง จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์(3 กุมภาพันธ์) กองทัพยังขอความร่วมมือ “ห้ามล้อนาฬิกา” ยิ่งทำให้เห็นสัจธรรมที่ว่า “ความเสื่อมทำให้กลัว” ไม่ใช่ “คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”

ยิ่งกลัวก็ยิ่งใช้อำนาจและยิ่งสะท้อนถึงวาทกรรม “ปราบโกง” ที่ “เลือกปฏิบัติ” ไม่ได้ยึดโยงความถูกต้องชอบธรรมที่ “ทั่นผู้นำ” ชอบอ้าง “กฎหมายคือกฎหมาย” ซึ่งวันนี้น้อยคนที่จะเชื่อเหมือนปรากฏการณ์ “นาฬิกาหรู”

การใช้อำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านทุกกลไกของอำนาจรัฐควบคุมประชาชนทุกกลุ่มที่เห็นต่าง ก็ยิ่งสะท้อน “อำนาจนิยม” ภายใต้กองทัพ รัฐราชการ ชนชั้นสูงและกลุ่มทุนผูกขาด เพราะความถูกต้องชอบธรรมภายใต้ “อำนาจรัฏฐาธิปัตย์” อยู่ที่ “ผู้มีอำนาจ”

การเรียกร้อง “ประชาธิปไตย” เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน คืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนจึงเป็นความผิด!


You must be logged in to post a comment Login