วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

อุปสรรคใฝ่รู้ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On February 5, 2018

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

มีข่าวว่าเพราะการศึกษาของคนเราที่ทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการอยากมีครอบครัว อาจเพราะจิตใจที่ต้องการใฝ่รู้มาก จึงส่งผลอารมณ์ทางเพศที่ถือเป็นความใฝ่ต่ำ อันนี้เขามีการสำรวจพบว่าความน่าจะเป็นไปได้มาก หากคนมีการศึกษาสูงๆ ยิ่งสูงท่าไรก็ไม่อยากจะแต่งงานมีครอบครัว หรือไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วย

อาจจะเป็นเพราะความใฝ่รู้มันสลัดความใฝ่ต่ำออกไปจนหมดก็ได้ อย่างสิงคโปร์และฮ่องกง ที่มีข่าวว่าต้องจัดกิจกรรมนำนักศึกษาที่จบปริญญาโท ปริญญาเอกลงเรือสำราญ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกัน จะได้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและแต่งงานกัน ไม่งั้นก็จะไม่มีประชากรเพิ่มขึ้น

นี่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นความจริง เมื่อพูดถึงเรื่องความใฝ่รู้ใฝ่ต่ำ ไม่ว่าพระหรือนักการศึกษาก็จะมีสภาพคล้ายๆกันคือ ถ้าบวชเป็นพระแล้วใฝ่ต่ำ ไม่ใฝ่สูง มรรคผลนิพพานก็ถูกกระชากลากลงให้ใฝ่ต่ำ  อย่างข่าวมั่วกับสีกา ส่วนนักเรียน นักศึกษา ถ้าคนไหนกลุ่มไหนมีความใฝ่ต่ำมาก ความใฝ่รู้มันก็จะมีน้อย  มันก็กระทบต่อชีวิตหรืออาจเสียศูนย์เลย แม้แต่คนที่เป็นครู

อย่างข่าวเรื่องครูกับศิษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ใช่รายสองราย แม้แต่ครูผู้หญิงกับนักเรียนชาย ก็มีข่าวที่ครูท้องกับนักเรียน เพราะครูผู้หญิงอยู่บ้านพักครูแล้วให้นักเรียนชายชั้นม.ปลายมาอยู่ด้วยในบ้านหลังเดียวกัน อยู่ไปอยู่มาก็มีเพศสัมพันธ์จนครูมีท้อง เรื่องจึงบานปลาย ข่าวนี้หลายปีแล้ว อาตมาเผอิญไปบรรยายธรรมที่โรงเรียนนี้ทางภาคเหนือ เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

หากครูบาอาจารย์ใฝ่ต่ำ นักเรียนใฝ่ต่ำ ต่ำตมจมอยู่ในอารมณ์แห่งกาม ก็ทำให้การศึกษาเสียเสน่ห์คือไม่ใฝ่รู้และเอร็ดอร่อยที่เหมือนชอบการศึกษาประดุจเห็นนางฟ้า ตำรับตำราเป็นนางฟ้า พระนี่เขาบอกว่าอ่านพระไตรภิฏกเป็นนางฟ้า รักชอบพุทธพจน์ พุทธวัจนะ แต่ละประโยคของพระพุทธเจ้าถ้อยคำซาบซึ้ง พระไตรปิฎกเป็นเสน่ห์ของพระนักศึกษา ตำรับตำราเป็นเสน่ห์ วิชาการเป็นเสน่ห์ ถ้าเปลี่ยนจากเสน่ห์เป็นเสนียดก็จะเกลียดการศึกษา ไม่อยากมีการศึกษา ไม่มีอารมณ์ที่จะศึกษาให้สูงๆ เพราะอารมณ์ใฝ่ต่ำมันจะลากกระชากความใฝ่รู้ให้เสียศูนย์

เพราะฉะนั้นการใฝ่รู้การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่มีอารมณ์อยากศึกษาก็ยากที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าการเรียนรู้ที่ดี  เราจึงต้องประคับประคองจิตให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นเสน่ห์ อย่าให้ความใฝ่ต่ำที่เป็นเสนียดมาเป็นตัวล้างตัวผลาญ กระชากลากให้ไม่อยากศึกษาเรียนรู้

นึกถึงตอนเรียนนักธรรมตรี โท เอก อารมณ์เรียนมันไปนำหน้าเลย ทำให้ผ่านมาพรรษาจน 40-50 พรรษา ก็เพราะเสน่ห์ของการศึกษาเรียนรู้มันกระแทกเสนียดที่เป็นความใฝ่ต่ำออกไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ก็มานั่งคิดดูคำสอนพระพุทธเจ้านั้นยอดจริงๆที่บอกว่าเงินและสตรีเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์  เพราะฉะนั้นครู นักเรียน นักศึกษาอย่าให้ความใฝ่ต่ำเป็นข้าศึกจนต่ำตมจม แต่ละวัน แต่ละปีจึงต้องอยู่กับความใฝ่รู้ ใฝ่งาม ใฝ่ดีมากขึ้นๆ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login