วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

รัฐบุรุษกับนักเลือกตั้ง / โดย Pegasus

On January 29, 2018

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

บางทีคนไทยที่ยังติดยึดอยู่กับการเป็น “ผู้ตาม” ก็มักจะใฝ่หา “ผู้นำ” และมักจะยอมเชื่อฟังผู้นำที่แม้จะให้ข้อมูลหรือพูดจาไม่ได้เรื่องขนาดไหนก็ตามก็ยังทนฟังกันได้ คือขอให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำก็จะเชื่อ แม้ผู้นำจะทำอะไรไม่ถูกไม่ควร อย่างมากก็นั่งบ่นกันเท่านั้น

สำหรับชาวตะวันตกจะมีคำพูดหนึ่งที่ว่า “รัฐบุรุษจะคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานตน ขณะที่นักเลือกตั้งจะคิดแต่เพียงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้น”

สิ่งนี้แสดงออกในการกระทำ วีรบุรุษทั้งหลายมักจะเสียสละและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวางรากฐานให้กับประเทศชาติเพื่ออนาคตของบุตรหลานในสังคมนั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะกล้าทำในสิ่งที่จะวางรากฐานให้กับประเทศในระยะเวลายาวนาน

ใครเป็นรัฐบุรุษก็จะเห็นว่าแม้จะจากไปนานแล้ว ประชาชนก็ยังโหยหาและเห็นประโยชน์ของนโยบายหรือการปฏิบัติต่างๆที่ได้วางไว้

ตรงกันข้ามกับนักเลือกตั้งที่มองเฉพาะการเลือกตั้งครั้งต่อไป สำหรับในสังคมที่มีความมั่นคงแล้วการซื้อเสียงเป็นไปได้ยาก คะแนนนิยมจึงต้องทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบ แต่อาจมีผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองในระยะยาว และมักจะเป็นสิ่งละอันพันละน้อย ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะไม่ได้มีความคิดที่แยบยลในการทำนโยบายนั้นๆ

ที่น่าวิตกกว่าคือ สังคมที่ไม่มีเสถียรภาพจะมีการซื้อเสียงกันมาก สังเกตได้จากรัฐบาลที่จะเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นมักจะไม่สนใจอนาคตของประเทศ จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อให้ได้คะแนนนิยมด้วยการอนุมัติโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการที่จับต้องยาก เป็นงานอีเวนท์จัดครั้งเดียวแล้วก็หมดไป หรือซื้อของใหญ่จำนวนมาก อนุมัติโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ แม้แต่การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งตรวจสอบได้ยาก

สิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกว่ารัฐบาลขณะนั้นมีการเตรียมการเลือกตั้ง จึงต้องเตรียมเงินไว้ซื้อเสียง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงจากหัวคะแนน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรืออดีต ส.ส. ก็ตาม หรือเขียนรัฐธรรมนูญให้ซื้อเสียงได้ง่ายๆ เช่น ส.ส. ไม่ต้องทำตามมติพรรค เป็นต้น ก็เดาได้ง่ายว่าจะมีการซื้อ ส.ส. กันแน่นอน

บางรัฐบาลใช้เวลาประชุมคณะรัฐมนตรีวันเดียวจนถึงดึกดื่นเพื่ออนุมัติโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เนื่องจากเกิดความฉุกละหุก ซึ่งอาจเกิดจากการวางแผนทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จะเห็นได้จากบางรัฐบาลที่ถูกล้อเลียนถึงการพิจารณางบประมาณและอนุมัติในที่ประชุม ครม. อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ที่รัฐมนตรีสามารถอ่านนโยบายโครงการที่มีเอกสารมากๆจบในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ดังนั้น ประชาชนควรต้องช่วยกันสอดส่องและตรวจสอบรัฐบาลที่บริหารประเทศ ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้ง มีลักษณะเป็นรัฐบุรุษหรือนักเลือกตั้งที่หวังเพียง “สืบทอดอำนาจ” เพื่ออำนาจและหาช่องทางโกงกินกันต่อ

เรื่องแบบนี้เด็กๆก็ดูออก…จริงป่ะ!!


You must be logged in to post a comment Login