วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เผด็จการตรวจสอบไม่ได้ / โดย Pegasus

On January 22, 2018

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเผด็จการจะไม่ยอมให้ตรวจสอบ เหตุผลง่ายๆคือ เผด็จการไม่มีที่มาจากประชาชน ไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชน การที่ประชาชนจะตรวจสอบจึงไม่มีความจำเป็น และอาจแสดงความรังเกียจการตรวจสอบเสียด้วยซ้ำ อาจจะด้วยเหตุผลว่าเผด็จการกว่าจะได้อำนาจมาต้องแย่งชิงกับผู้มีอำนาจอื่นๆ หรือต้องยึดอำนาจบ้านเมือง กลุ่มของตนจึงมีความสำคัญกว่าผู้อื่น

ประชาชนที่คิดจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเผด็จการต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าจะมีแต่ความผิดหวัง แม้ในประเทศไทยจะมีองค์กรต่างๆไว้ตรวจสอบนักการเมือง แต่จะใช้เฉพาะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น เพราะเมื่อเผด็จการครองเมืองก็ต้องใช้อำนาจควบคุมองค์กรต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายให้มารับใช้เผด็จการทั้งสิ้น จะภักดีต่อนายมากหรือน้อยต่างกันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทยเผด็จการและผู้มีอำนาจทั้งหลายต้องอาศัยการแอบกำบังอยู่หลังคำว่า “ประชาธิปไตย” แม้จะเป็น “ประชาธิปไตยจอมปลอม” แต่ก็มีผลไม่มากก็น้อย เพราะเผด็จการยังต้องอาศัยทุนและเศรษฐกิจในการดำรงอยู่ รวมถึงการร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะฝ่ายตะวันตก เพราะเป็นฝ่ายที่นำเงินเข้าประเทศมากกว่าพันธมิตรตะวันออก ยกเว้นเรื่องการค้าขายเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีผลต่อคนกลุ่มน้อยเท่านั้น

เรื่องนี้อาจเป็นของขวัญปลอบใจให้ประชาชนทั่วไปได้ด้วยการเปิดเผยการทุจริตของฝ่ายเผด็จการให้ได้มากที่สุด บางทีฝ่ายเผด็จการก็ต้องปรับตัวบ้างเพื่อให้ดูดีในสายตาของสังคมและต่างชาติ ซึ่งไม่เสียหายหากต้องลงทุนลงแรงเรื่องการขุดคุ้ยทุจริตคอร์รัปชันบ้าง

แต่ไม่ว่าจะขุดการทุจริตอะไรขึ้นมาก็ตาม จำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเบื้องหลังการเกิดทุจริตขึ้นมาได้ก็มาจากระบอบเผด็จการนั่นเอง หากไม่ใช่ระบอบเผด็จการที่มีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้ว การที่จะเกิดความเสียหายหรือผลเสียกับประชาชน รวมถึงการทุจริตโดยปราศจากการตรวจสอบก็จะไม่เกิดขึ้นได้แน่นอน

ประชาชนที่ไปกวักมือเรียกเผด็จการมา จะด้วยการสมรู้ร่วมคิดแต่แรกหรือเป็นเหยื่อเพราะแห่ตามกันไปด้วยความอยากจะมีชื่อว่าเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ก็ตาม ล้วนเป็นผู้ที่สมควรจะถูกมองอย่างเหยียดหยามว่าเป็นผู้ไร้ความคิด เพราะไม่ว่าจะใช้หลักการใดหรือประสบการณ์ที่ไหนก็ตามก็เป็นที่รู้กันว่าระบอบเผด็จการนั้นชั่วร้าย ไม่มีดี และตรวจสอบไม่ได้

ตัวอย่างเผด็จการอย่างนาซีเยอรมัน ฟาสซิสต์มุสโสลินี คอมมิวนิสต์แบบเกาหลีเหนือ ชนเผ่าในแอฟริกาเช่นอีดี้ อามิน และคนชั่วอื่นๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ล้วนมีข้อพิสูจน์และประจักษ์พยานตรงกันทั้งสิ้น เผด็จการบางคนชอบกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเสียด้วยซ้ำ

เผด็จการที่ไหนก็ตรวจสอบไม่ได้และมีแต่คนชั่ว ไม่ว่าจะมีข้ออ้างว่าเป็นคนดีและประชาชนชื่นชมแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายความจริงก็จะปรากฏ

ความหวังที่ว่าประเทศไทยจะเป็นข้อยกเว้นจึงเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆเท่านั้น


You must be logged in to post a comment Login