วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

รัฐบาลขาลง? / โดย Pegasus

On January 15, 2018

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

ใครๆก็พูดว่ารัฐบาล คสช. กำลังอยู่ในช่วงขาลง โดยพูดกันอย่างกว้างขวาง ที่น่าสนใจคือรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลพูดเองในรายการตอนเย็นว่าเป็นรัฐบาลขาลง

เมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลอยู่ในภาวะขาลงจริงๆ ก็ต้องติดตามว่ารัฐบาลจะทำอะไรที่น่าสนใจ ทำอะไรที่เป็นรูปธรรม มีนโยบายใหม่ๆหรือไม่อย่างไร ประชาชนจะเห็นด้วย หรือใครจะสนใจรับฟังหรือนำไปทำได้อย่างที่ประกาศหรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทั้งหลาย ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อรัฐบาลใกล้หมดวาระ หรืออยู่ในภาวะขาลง หรือใกล้จะมีการเลือกตั้ง ก็มักจะทำงานไม่เต็มที่หรือ “ใส่เกียร์ว่าง” รอดูว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลใหม่ เพราะบรรดาข้าราชการไทยรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีรัฐบาลใหม่หรือนายใหม่ แม้วันนี้พอจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ารัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งจะมีหน้าตาอย่างไรเพราะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไร

สิ่งที่รัฐบาลขาลงทั่วไปมักจะทำกันก็คือ การพยายามซื้อเสียงล่วงหน้า เรื่องนี้รู้กันดี เช่น โครงการที่เหมือนแจกเงินด้วยวิธีการต่างๆแล้วทวงบุญคุณตอนหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งที่เงินเหล่านี้เป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชน แต่นักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆก็อ้างว่าเป็นผลงานของตน ก่อนการเลือกตั้งจึงมีทั้งการกอบโกยและหาผลประโยชน์ต่างๆเพื่อเอาไว้ซื้อเสียง

รัฐบาลขาลงต้องหาวิธีใช้ระบบราชการและองค์กรอิสระบางแห่งช่วยในการเลือกตั้ง ที่ง่ายที่สุดคือการเอาคนของตัวเองเข้าไปมีอำนาจในการควบคุมและกำจัดฝ่ายตรงกันข้าม หรือยุบพรรคฝ่ายตรงกันข้ามได้ยิ่งดีเหมือนในกัมพูชา

ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับรัฐบาลขาลงที่ประชาชนมักมองข้ามคือ การอนุมัติโครงการที่มีงบประมาณผูกพันซึ่งมักมีงบประมาณจำนวนมหาศาล ซึ่งก็คือการหาเงินไปซื้อเสียง จะเห็นได้จากการอนุมัติโครงการต่างๆมากเป็นพิเศษในช่วงจะหมดวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นที่ทราบดีว่าต้องมีโครงการต่างๆเพื่อทำให้กลับมามีอำนาจหรือเป็นรัฐบาลอีกครั้งเพื่อกอบโกยกันอีกรอบ หากไม่สามารถกลับมาได้ก็จะต้องไม่อดอยากปากแห้ง

เป็นเรื่องปรกติที่การตั้งพรรค การมี ส.ส. หรือซุ้ม ส.ส. ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องหาเงินเข้ามาบริหารจัดการภายในพรรค ยิ่งมีคนของตัวเองในระบบราชการหรือองค์กรอิสระต่างๆก็ยิ่งทำให้ได้เปรียบและยิ่งโกงได้มากเท่านั้น

สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปคือ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำเพื่อผลประโยชน์ต่างๆหรือช่วยเหลือในการเลือกตั้งไม่ต่างกับการเป็นหัวคะแนน ซึ่งจะเป็นข้าราชการหรือหน่วยงานที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ เช่น ครู ทหาร และตำรวจ เป็นต้น บางคนถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งบรรดาข้าราชการประจำเหล่านี้จะช่วยเหลือให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งได้แบบเนียนๆ

ประการสุดท้ายคือ การวางระบบหรือฐานอำนาจในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งการกวาดล้างหัวคะแนนต่างๆ หรือการย้ายข้าง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งและคะแนนเสียง

รัฐบาลขาลงจึงทำทุกอย่างเพื่อเอาเปรียบฝ่ายตรงข้าม แม้แต่การหาเสียงล่วงหน้า โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ ซึ่งพรรคการเมืองคู่แข่งไม่มีหรือไม่สามารถทำอะไรได้ นี่คือการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก


You must be logged in to post a comment Login