วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เยี่ยมชมการเรียนการสอน

On December 29, 2017

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานการเรียนการสอน “มหกรรมเพื่อธุรกิจ รับเทศกาลปีใหม่” เบเกอรี คุ้กกี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา


You must be logged in to post a comment Login