วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เบื้องบนทำ-เบื้องล่างเลียนแบบ / โดย กิ่งเหมย

On December 18, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “ซ่าง สิง เซี่ย เสี้ยว” หรือ “เบื้องบนทำเบื้องล่างเลียนแบบ”

ในสมัยชุนชิว ฉีจิ่งกงแห่งแคว้นฉี เป็นผู้ที่ชอบคำเยินยอ ดังนั้น บรรดาผู้ติดตามแวดล้อม จึงล้วนแต่พูดสิ่งดีๆแก่ฉีจิ่งกง

อยู่มาวันหนึ่ง ฉีจิ่งกง ได้ชวนบรรดาขุนนางไปยิงธนูกัน ทุกครั้งที่ลูกธนูออกจากคันธนู บรรดาขุนนางที่ไปก็จะส่งเสียงชมและเยินยอ แม้ลูกธนูจะไม่เข้าเป้าเลยสักดอก

ฉีจิ่งกงเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจ จึงไปถามขุนนางนามเสียนจางว่า ทำไมเป็นเช่นนั้น

เสียนจางกล่าวว่า โบราณกล่าวว่า เบื้องบนทำเบื้องล่างเลียนแบบ กษัตริย์ชอบเสวยอะไร ขุนนางก็ชอบกินอันนั้น กษัตริย์ชอบใส่อะไร ขุนนางก็ชอบใส่อันนั้น เมื่อกษัตริย์ชอบคำพูดเยินยอ ขุนนางก็พูดคำเยินยอ

ฉีจิ่งกงได้ยินดังนั้น ก็เข้าใจ และนับแต่นั้น ก็ไม่สนใจคำเยินยออีกเลย

เบื้องบนทำเบื้องล่างเลียบแบบ หมายถึง เจ้านายชอบทำอะไร ลูกน้องก็ชอบทำตาม


You must be logged in to post a comment Login