วันพฤหัสที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

กองทุนบัวหลวงเตรียมปันผลกองทุนอสังหาฯและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกว่า2,900 ล้านบาท

On December 7, 2017

ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ กองทุนบัวหลวงขอส่งความสุขแก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบัวหลวง ด้วยการประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งรวมเม็ดเงินปันผลครั้งนี้กว่า 2,900 ล้านบาท

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า  เงินปันผลที่จ่ายออกครั้งนี้ จะมาจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF รวมกันประมาณกว่า 2,400 ล้านบาท และอีกประมาณกว่า 518 ล้านบาทมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ หรือ TLOGIS และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF

คุณพีรพงศ์ยังได้กล่าวถึงแผนงานปี 2561 เกี่ยวกับการบุกตลาดธุรกิจกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า “กอง REIT” ว่ากองทุนบัวหลวงหมายมั่นปั้นมือจะจัดตั้ง  3 กอง ได้แก่ กองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในกรรมสิทธิและสิทธิการเช่าของอาคารสำนักงานให้เช่า, กองทุนทรัสต์ที่ลงทุนในศูนย์การค้าให้เช่า และกองทรัสต์ที่ลงทุนในโรงแรมและที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม

ในขณะเดียวกัน นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ผู้ถือหน่วยทั้ง 5 กองทุนข้างต้นจะมีกำหนดรับเงินปันผลวันเดียวกันคือวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหน่วยลงทุน JASIF จะได้รับเงินปันผลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งมาจากผลประกอบการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.23 บาท คิดเป็นเม็ดเงินปันผลครั้งนี้ 1,265 ล้านบาทตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหน่วยจะรับไป 2.32 บาทต่อหน่วยฯ

สำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF การจ่ายปันผลครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 18 ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.203 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,170 ล้านบาท นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนี้ จ่ายปันผลแล้วรวมครั้งนี้ประมาณ 3.044 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุนไปแล้ว 3 ครั้งรวม 0.189 บาทต่อหน่วยฯ

สำหรับกองทุน TFUND และ TLOGIS จะมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ตุลาคม 2560 โดย TFUND จะเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 49 ในอัตราหน่วยละ 0.2121 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 243 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยได้รับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนโดยรวมครั้งนี้แล้วคิดเป็น 9.1071 บาทต่อหน่วยฯ

สำหรับ TLOGIS เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 31 ในอัตราหน่วยละ 0.2165 บาท เป็นจำนวนเงินที่ปันผลครั้งนี้ประมาณ 89 ล้านบาท และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมครั้งนี้แล้วจ่ายปันผลไป 6.097 บาทต่อหน่วยฯ

สุดท้ายคือ FUTUREPF ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 44 จากรอบผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2560 โดยจ่ายในอัตราหน่วยละ 0.3520 บาทรวมเป็นเงินปันผลจำนวนประมาณกว่า 186 ล้านบาท โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมครั้งนี้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 12.6520 บาทต่อหน่วยฯ


You must be logged in to post a comment Login