วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คำถาม 6 ข้อคือการนับถอยหลัง / โดย Pegasus

On November 27, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

เมื่อฟังคำถาม 6 ข้อ หลายคนตีความว่าเป็นการ “โยนหินถามทาง” ในความพยายามจะสืบต่ออำนาจด้วยการใช้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง จนอาจเอื้อให้เกิดการโกงการเลือกตั้งกันอย่างมโหฬารหรือไม่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่คุมการเลือกตั้งตีความคำถามไปในทางนี้

นอกจากเรื่องการเลือกตั้งที่ท่านผู้นำบอกว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามา ยังตีความได้อีก 2 ประเด็นคือ นักการเมืองที่เป็นแกนนำอยู่ในขณะนี้ทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กอาจโดนสอยด้วยเหตุอะไรก็ตามเพื่อไม่ให้นักการเมืองหน้าเก่าๆกลับเข้ามาในสภา เพราะอำนาจอยู่ในมือจะทำอะไรก็ได้

หรือตีความอีกอย่างคือ จะมีการเอาทหารและนักการเมืองจากการลากตั้งปัจจุบันมาตั้งพรรคการเมืองเพื่อมาแข่งทางการเมือง หากเป็นกรณีนี้แม้จะมีการช่วยกันอย่างสุดๆแล้วก็ตามก็ยังดีกว่าใช้อำนาจรัฐกำจัดนักการเมืองน้ำดีของพรรคใหญ่ออกไปแบบเหมาเข่ง

แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แสดงว่ารัฐบาลนี้จะสิ้นสุดวาระลงในไม่ช้า ความไม่มั่นใจในระบบการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะมีการสรรหากันใหม่ว่าจะมีความเป็นกลางขนาดไหน สั่งได้หรือไม่ ล้วนเป็นสิ่งที่คณะทหารไม่มีความคุ้นเคยทั้งสิ้น การปลดล็อกพรรคการเมืองหรือการโยกย้ายพรรคที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้จึงยังไม่ยอมให้เกิดขึ้น

ปัญหาหนึ่งของสังคมไทยในทางการเมืองคือ ไม่อาจพึ่งหรือหาความยุติธรรมได้จากที่ตรงไหน หากการทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคใดๆเสียสิทธิไปเพราะเหตุจากรัฐ ซึ่งจะเกิดขึ้นแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อย่างน้อยความไม่เอาใจใส่งานตามหน้าที่ของแต่ละส่วนที่มาจากคณะรัฐประหารที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนก็จะส่งผลเสียไม่มากก็น้อยสำหรับการเมืองไทย ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับสภาพกันไป

เมื่อการเลือกตั้งดูจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับการสืบทอดอำนาจแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็อาจมีเพียงการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญและใช้อำนาจที่มีอยู่แก้ไขให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้เรื่อยๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุการณ์แบบกรณี 14 ตุลาคม 2516 ก็อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมได้ ทางเลือกนี้แม้ดูจะราบรื่นที่สุด แต่จะไม่เป็นที่ยอมรับของนักการเมืองฝ่ายเลือกตั้ง และคงจะมีการต่อต้านด้วยเสียงอันดังมากแน่นอน

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำถาม 6 ข้อคือ มีการสวนกลับค่อนข้างแรงจากทั้งนักการเมืองและอดีต กกต. ที่ชี้ให้เห็นถึงการกระทำผิดกฎหมายในหลายมาตราหากคิดจะใช้อำนาจรัฐโกงการเลือกตั้ง หรือแค่แสดงท่าทีสนับสนุนอย่างไม่เป็นกลาง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคำถาม 6 ข้อนี้เกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ที่สหรัฐและท่านผู้นำได้ประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งในปี 2561 เหมือนกับไม่เต็มใจ แต่จำใจต้องพูดออกมา ซึ่งหมายถึงการนับถอยหลังไปสู่การหมดอำนาจเด็ดขาดกันเสียที ไม่ว่าจะมองมุมใด ทั้งเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง ก็ยากที่จะมีการรักษาอำนาจไว้ได้ตลอดไปอย่างแน่นอน


You must be logged in to post a comment Login