วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หลักทรัพย์บัวหลวงสร้างนวตกรรมการออมหุ้นทุกวันด้วยระบบอัจฉริยะ

On November 14, 2017

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เผยถึงนวัตกรรมโรบอทที่ในการช่วยออมหุ้นทุกวัน เพื่อกระจายความเสี่ยงกับโอกาสในการเลือกวันซื้อหุ้นผิด และลดกระบวนการในการคำนวณและติดตามผล  รวมถึงลดภาระส่งคำสั่งซื้อหุ้นทุกวัน ด้วยตนเอง โดยการออมหุ้นแบบDollar-Cost Averaging (DCA) และ  Value Averaging (VA)  ที่ไม่ว่าจะเลือกออมวิธีไหน ปัญหาของผู้ออมคือต้องเลือกวัน ในการออมทุกงวด  โดยทางหลักทรัพย์บัวหลวงจึงได้ทำการพัฒนาระบบโรบอท ที่จะช่วยเลือกซื้อหุ้นในทุกวันโดยอัตโนมัติ  ซึ่งผลจากการทดลองระบบพบว่าผลตอบแทนของพอร์ตจะต่ำสุด หากเลือกวันออมทุกวันที่ 28 ของแต่ละเดือนจะให้ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 31.3 ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงอยู่ทีเดียว แต่ทว่าผลตอบแทนก็จะค่อยๆไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนผลตอบแทนสูงสุดจะเป็นทุกวันที่ 13 ของเดือน จะให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 41.1 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนสูงสุดและต่ำสุดของการลงทุนในวันมีความแตกต่างกันมากถึงร้อยละ 30-100 เลยทีเดียว

จาการทดลองระบบทำให้เห็นว่าหุ้นตัวเดียวกัน ออมต่างวันกันจะให้ผลตอบแทนแตกต่างกันพอสมควร  ดังนั้นการซื้อหุ้นทุกวันให้ได้ผลตอบแทนอยู่ตรงกลางพอดี  คือ มีจำนวนวันกึ่งหนึ่งของเดือนที่ผู้ออมเลือกแล้วจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการซื้อทุกวัน และอีกกึ่งหนึ่งของเดือนที่ผู้ออมเลือกแล้วจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าการซื้อทุกวัน  เรียกได้ว่าโรบอทที่ช่วยซื้อหุ้นแบบทุกวันนี้ สามารถสร้างความสะดวกสบายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่นักลงทุนได้ดี นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการกันได้ที่บูธของ บ.หลักทรัพย์บัวหลวง ได้ในงาน SET in the City 2017 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-618-1111


You must be logged in to post a comment Login