วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ญี่ปุ่นเล็งเก็บภาษีนักท่องเที่ยว

On November 7, 2017

ญี่ปุ่นวางแผนเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารสายการบินขาออก เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย หวังระดมรายได้เป็นทุนพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ได้ยื่นแผนดังกล่าวให้สภาฯ พิจารณาและลงมติอนุมัติ ตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จนำมาบังคับใช้ จากปีงบประมาณหน้า เริ่มเดือนเมษายนปีหน้า เป็นต้นไป

แผนระดมรายได้ใหม่ กำหนดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางออกนอกประเทศทางเครื่องบิน ทั้งต่างชาติและชาวญี่ปุ่น คนละ 1,000 เยน (290 บาท)

อัตราภาษีที่กำหนดไว้ เท่ากับราคาที่เกาหลีใต้เก็บจากผู้โดยสารสายการบินขาออก แต่ต่ำกว่าอัตราของออสเตรเลีย ซึ่งจัดเก็บในปัจจุบันคนละประมาณ 5,000 เยน (1,460 บาท)

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทางการญี่ปุ่นคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากมาตรการนี้ปีละ 40,000-50,000 ล้านเยน (11,720-14,650 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้รับจากรัฐบาลในปีนี้ที่ 21,000 ล้านเยน (6,150 ล้านบาท)

รายได้ทั้งหมด จะใช้เป็นทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ และใช้ปรับปรุงหน่วยงานตรวจคนเข้าและออกประเทศตามสนามบินต่างๆ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น

ปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่น 24 ล้านคน แต่มียอดผู้เดินทางออกนอกประเทศทางเครื่องบิน 41 ล้านคน เป็นชาวญี่ปุ่นประมาณ 17 ล้านคน

สำหรับจำนวนต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-กันยายน) ยอดทะลุ 20 ล้านคน คาดว่าจำนวนทั้งปีจะเพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่ที่ 29 ล้านคน

ญี่ปุ่นมีความหวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเป็น 40 ล้านคน ในปี 2020 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นปีที่กรุงโตเกียวจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก และขยับเป้าในปี 2030 ขึ้นไปที่ 60 ล้านคน

ทางการญี่ปุ่นระบุว่า แผนเก็บภาษีผู้โดยสารสายการบินขาออก เป็นโครงการนำร่องในการหารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากดำเนินการได้ตามแผน จะมีมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการอื่นออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

ญี่ปุ่นเตรียมใช้มาตรการนี้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายส่วน กังวลว่าจะเป็นแผน “ไล่” นักท่องเที่ยว มากกว่าจะดึงดูดผู้มาเยือนได้เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะสายการบินกังวลว่า มาตรการนี้จะทำให้ยอดผู้โดยสารลดลง


You must be logged in to post a comment Login