วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ไล่เกษตรกรจากที่ทำกิน? / โดย Pegasus

On November 6, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

เกษตรกรถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นผู้มีรายได้น้อย แต่ละปีประสบภัยจากธรรมชาติ พืชผลการผลิตเสียหาย และราคายังตกต่ำอีก แต่กลับได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยมาก

แม้แต่การไปลงทะเบียนคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย ผลประโยชน์ทั้งปวงก็มีคำถามว่าตกอยู่กับกลุ่มนายทุนผูกขาดหรือไม่

สิ่งที่เกิดตามมาคือการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน จากการประเมินของทางราชการสะท้อนให้เห็นว่ารายได้จากการเกษตรน้อยกว่าค่าเสียโอกาสจากการขายที่ดิน ทั้งยังเกิดการซ้ำเติมอีกหลายประการจากสถาบันการเงินและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะพ่อค้าที่ขายปัจจัยเกี่ยวกับการผลิต ทำให้เกษตรกรจำนวนมากจำใจต้องขายที่ดินเพื่อความอยู่รอดแล้วไปรับจ้างบริษัทหรือกลุ่มทุนผูกขาด ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวจนเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ดินจำนวนมากตกอยู่กับกลุ่มนายทุน โดยภาครัฐไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพากลุ่มนายทุนเหล่านี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศตกอยู่กับกลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็แข่งขันกัน การผูกขาดภาคการเกษตรและภาคการผลิตอื่นๆเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยการถือครองที่ดินขนาดใหญ่ถือเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งและอิทธิพลต่างๆ

การกว้านซื้อที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือสำคัญการครอบครองที่ดินจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างออกไปอย่างเงียบๆ ควบคู่ไปกับการทิ้งไร่นาของเกษตรกร

นโยบายที่สวนทางกับการช่วยเหลือเกษตรกรจึงเหมือนการซ้ำเติมชาวไร่ชาวนาให้ทิ้งที่ดินและถิ่นฐาน หรือต้องเช่าที่ทำกินบนที่ดินของตนเอง ทำให้เกษตรกรไม่มีกำลังใจในการปรับปรุงพื้นที่ พืชผลการผลิตก็ลดลง เกษตรกรส่วนมากต้องจำยอมลดตัวเป็นไพร่ติดที่ดินให้กับกลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ่เพื่อมีรายได้เลี้ยงชีพและไม่อดตาย แต่ไม่มีความสุขอะไรนัก

ตรงข้ามกับเกษตรกรในจีนที่ถือเป็นมวลชนพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างบ้านสร้างเมืองจนรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ ญี่ปุ่นก็มีการดูแลเกษตรกรอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าพืชผลภาคการเกษตรและข้าวในญี่ปุ่นจะไม่หายไปไหน เกษตรกรญี่ปุ่นถือเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี เช่นเดียวกับเกษตรกรในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

สำหรับเกษตรกรของไทยคงต้องอยู่บนความยากจนต่อไปอีกนานแสนนาน เพราะกลุ่มทุนผูกขาดหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะในประเทศหรือบริษัทข้ามชาติล้วนแสวงหาผลกำไรสูงสุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะมีกำไรมากที่สุดก็ต้องมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพื่อให้มีส่วนต่างจากราคาขายผลผลิตให้ได้มากที่สุด

ขณะที่ระบบราชการที่ต้องเข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือและประสานผลประโยชน์ต่างๆให้กับเกษตรกรก็พบว่าส่วนใหญ่กลายเป็นนักวิชาการรับจ้างให้กับกลุ่มทุนผูกขาดในบริษัทต่างๆ

จึงไม่แปลกที่วันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะสูญเสียที่ดินทำกินของตนไปในทุกภาคของประเทศ ไม่ใช่เฉพาะภาคกลาง เกษตรกรต้องตระหนักว่าตนเองเป็นมวลชนพื้นฐานในการสร้างชาติ จำเป็นต้องผนึกกำลังและจับมือกันเพื่อหาทางอยู่รอดให้ได้ แม้สถานการณ์วันนี้จะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรก็ตาม


You must be logged in to post a comment Login