วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กรุงไทยให้บริการ QR Code ร้านค้าในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

On October 31, 2017

นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้บริการ KRUNGTHAI QR Code แก่ร้านค้าในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ซึ่งมีร้านค้าจำนวน 250 แห่งมาจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2560

“ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล  โดยเฉพาะการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารมีความภูมิใจที่มีส่วนทำให้การค้าขายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มีความคล่องตัว สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการชำระเงินผ่าน KRUNGTHAI QR Code และแอปพลิเคชั่นเป๋าตุงสำหรับร้านค้า”

ที่ผ่านมาธนาคารได้ติดตั้ง KRUNGTHAI QR Code ให้กับร้านค้าต่างๆ ที่ศูนย์อาหารทำเนียบรัฐบาล ศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง ห้องอาหารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ ตลาด อ.ต.ก. รวมทั้งได้สนับสนุนให้ประชาชนในภูมิภาคได้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดด้วยกัน ธนาคารจึงได้ติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งาน KRUNGTHAI QR Code และแอปพลิเคชั่นเป๋าตุงสำหรับร้านค้า ที่ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา และมีแผนไปติดตั้งที่ตลาดในอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับการทำธุรกรรมผ่าน KRUNGTHAI QR Code นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงผู้ซื้อสแกน QR Code ของร้านค้า ผ่านแอปพลิเคชั่น KTB netbank ระบุจำนวนเงิน และ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ เพียงเท่านี้ก็ชำระเงินเรียบร้อย ด้านร้านค้าเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง สมัครพร้อมเพย์และติด QR Code ไว้ที่ร้าน ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีทันที และสามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินได้ทันทีด้วย ทำให้ช่วยลดความยุ่งยากในการรับและทอนเงิน


You must be logged in to post a comment Login