วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ด้วยวิธีตัวเอง / โดย กิ่งเหมย

On October 13, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “อี อี้ กู สิง” หรือ “ด้วยวิธีตัวเอง”

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก มีข้าราชการคนหนึ่งนามว่า จ้าวอวี่ ด้วยความบังเอิญ ทำให้จักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้ได้มีโอกาสเห็นบทความที่เขาเขียน พระองค์รู้สึกประทับใจในบทความที่ลึกซึ้ง หาผู้ใดเปรียบได้ของเขา

ดังนั้น จักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้ จึงเลื่อนขั้นให้เขาและบัญชาให้เขากับจางทังร่วมกันชำระกฎหมายให้เป็นระบบ

ด้วยความซื่อสัตย์และเฉลียวฉลาด ทำให้ทั้งคู่ชำระกฎหมายได้ตามประสงค์ของจักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้ และได้นำกฎหมายเก่าๆที่ล้าสมัยมาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพการปกครอง ณ ขณะนั้น

บรรดาข้าราชการทั้งหลายจึงต่างอยากเข้าใกล้ชิดจ้าวอวี่จึงได้เชิญเขามาร่วมรับประทานอาหาร แต่ทุกครั้ง จ้าวอวี่จะปฏิเสธ และไม่เคยไปร่วมงานใด ทำให้เกิดการพูดกันในหมู่ขุนนางว่า จ้าวอวี่เป็นคนหยิ่งผยอง ดูถูกคนอื่น

ต่อมามีการชำระกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ขุนนางโดนตรง ทำให้บรรดาขุนนางได้รวมตัวกันไปพบกับจ้าวอวี่ที่บ้าน เพื่อขอร้องให้เขาล้มเลิกกฎหมายฉบับนั้น

ปรากฏว่า จ้าวอวี่กลับชวนบรรดาขุนนางคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พวกเขาตั้งใจจะมาขอร้อง ทำให้ไม่มีใครกล้าพูดอะไร พอทุกคนลากลับ จ้าวอวี่ก็ได้คืนของขวัญทุกคนไป

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ทุกคนรู้ว่า ที่จริงแล้วจ้าวอวี่เป็นคนตรง ซื่อสัตย์สุจริต และที่เขาไม่รับของขวัญหรือรับเชิญไปงานต่างๆก็เพราะ เขาไม่ต้องการให้ใครเข้ามามีอิทธิพลเหนือเขาได้

ด้วยวิธีตัวเอง หมายถึง การไม่ได้รับอิทธิพลของคนอื่น และเลือกวิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง


You must be logged in to post a comment Login