วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เรื่องเดียวก็ไม่สำเร็จ / โดย กิ่งเหมย

On October 9, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “อี ซื่อ อู๋ เฉิง” หรือ “เรื่องเดียวก็ไม่สำเร็จ”

ในสมัยราชวงศ์ถัง มีชายผู้หนึ่งรับราชการเป็นขุนนางระดับตำบลที่ไม่สูงนัก แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่เขาทำงานเท่าไหร่ก็ไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อทำให้จิตใจสบายขึ้น

อยู่มาวันหนึ่ง เขาเดินทางไปถึงวัดที่มีชื่อว่า วัดจิงกว๋อ เขาได้ขอเข้าไปอาศัยพักแรมในวัด และในคืนนั้นเอง เขาก็ได้หลับแล้วฝันไปว่า

เขาเดินไปถึงก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่ง และพบกับพระชรารูปหนึ่งนั่งอยู่ ด้านหน้าของพระชรารูปนั้นมีเทียนหอมเล่มเล็กปักอยู่ ปล่อยควันหอมลอยขึ้นไปในอากาศ

จากนั้นพระชราได้กล่าวกับเขาว่า “เทียนหอมเล่มนี้ จะทำให้เจ้าเข้าใจถึงคำถามที่เจ้าสงสัยอยู่ ตอนนี้นับเป็นชาติที่สามของเจ้า ชาติแรก เจ้าเกิดในสมัยจักรพรรดิถังซวนจง ทำหน้าที่เป็นทหารลาดตระเวน ส่วนชาติที่สอง เจ้าเกิดในสมัยจักรพรรดิเสี้ยนจงทำหน้าที่เป็นเสมียนบันทึก และชาตินี้ก็คือเจ้าที่เป็นข้าราชการผู้น้อย”

เขาได้ยินดังนั้นก็ตกใจตื่น คิดถึงเรื่องที่เขาได้ฝันถึง และเขาก็คิดว่า ทั้งสามชาติของเขานั้น ล้วนแต่เป็นคนธรรมดา ทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจลาออกจากราชการ และเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

เรื่องเดียวก็ไม่สำเร็จ หมายถึง ทำเรื่องอะไรก็ไม่สำเร็จแม้แต่เรื่องเดียว คล้ายกับสำนวนไทยว่า ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน


You must be logged in to post a comment Login