วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

เก่งอัปรีย์ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On October 6, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถ่ายทอดพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสว่า ให้ผลิตคนดีมากกว่าคนเก่ง บ้านเมืองเราถ้าคนดีไม่พอก็จะยุ่ง เพราะคนเก่งอาจจะโกงเก่ง เอารัดเอาเปรียบเก่ง สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองก็มีไม่ใช่น้อย

เราจะเห็นว่าคนโกงที่หนีๆที่ติดคุก เป็นคนเก่งมั้ย บางคนเก่งจนได้เป็นถึงรัฐมนตรี อธิบดี ปลัดกระทรวง ตำแหน่งใหญ่โตต่างๆ เรียกว่าเก่งทั้งนั้น แต่ความดีไม่คุ้มกะลาหัวเลย จึงหันไปโกง ไปทุจริต  จนติดคุกติดตะรางเพราะเก่งในทางไม่ดี แต่ถ้าเป็นคนดีแต่ไม่มีความรู้ความสามารถก็ไม่ช่วยทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้เหมือนกัน

พูดง่ายๆว่าไม่สร้างสรรค์ก็อย่าทำลาย อยู่เฉยๆยังดีกว่า ไม่ใช่เก่งโกงบรรลัยวินาศสันตะโร เก่งแล้วเอารัดเอาเปรียบ คนแก่ๆที่ติดคุกหลายคนก็เป็นคนเก่งทั้งนั้น ถ้าเป็นคนดีก็ไม่ต้องเข้าคุก คนเก่งต้องเป็นคนดีด้วย  ไม่ใช่เก่งแล้วขี้โกง “เก่งอัปรีย์” อย่างนี้อันตรายที่สุด

เก่งแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ไม่คิดถึงความเสียหายของบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองเสียหายวุ่นวาย เราจึงอยากเห็นคนดีประดับบ้านเมืองมากกว่าคนเก่ง ถ้าเก่งแล้วสร้างความเสียหาย ความจริงคนเก่งก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาด บางครั้งยังโง่ด้วยซ้ำ ไม่อย่างนั้นคงไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ โง่จนทำให้ตัวเองต้องได้รับโทษ

ในหลวงรัชกาลที่ 5 กับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็เคยปรารภว่า ถ้าส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนา เขาจะเรียนเก่ง โกงเก่ง โกงคล่องมั้ยเนี่ย ตอนนั้นท่านก็เลยให้บวชเณรบ้าง ประกาศพุทธมามกะบ้าง เพื่อลดล้างความโกง ไม่เอาเปรียบบ้านเมืองจนเสียหาย นำศาสนามาช่วยแก้ไข คนเรียนเก่งระดับดอกเตอร์ยังติดคุก ยังฆ่ากันตาย อย่างนี้เรียกว่าเก่งแล้วหายนะ เก่งแล้วโง่ ทำตัวเองให้ลำบาก

บ้านเมืองดี ตัวเองก็ดีด้วย คนดีจึงเป็นที่ต้องการมากกว่าคนเก่ง ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาหลายเรื่องก็เพราะคนเก่ง ปิดสนามบินจนตัวเองตอนนี้ก็ลำบากไปตามๆกัน เพราะเก่งปลุกระดม เก่งสร้างมวลชน แต่กลับไม่เก่งสร้างความดี มีสติ มีสำนึกคิดที่รอบคอบ ไม่อย่างนั้นคงไม่เดือดร้อนในภายหลัง

ทำให้บ้านเมืองเสียหาย ตัวเองเดือดร้อน อย่างนี้ต้องถือว่าเก่งไม่จริง เก่งเทียม เก่งแล้วโกงก็อย่าเรียกว่าเก่ง ต้องเรียกว่าจอมเห็นแก่ตัว จอมเอารัดเอาเปรียบ สร้างแต่ความเดือดร้อนเสียหายให้กับบ้านเมือง  เรียนมาก็จึงไม่คุ้มค่า เพราะฉะนั้นบ้านเมืองจึงต้องมีคนดีมาช่วยเหลือมาปกป้อง

ก็ขอให้บ้านเมืองเรายกย่องคนดีมากกว่ายกย่องคนเก่ง โดยเฉพาะเก่งแล้วขี้โกง คนดีแล้วทำดียิ่งประเสริฐและเป็นบุญของประเทศ ดีกว่าเก่งแล้วโกง เก่งแล้วอัปรีย์ อย่างนี้ก็อย่ามาเกิดในแผ่นดินนี้เลย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login