วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

แก้ด้วยปัญญา / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On October 3, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

กรณี อดีตพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ที่ปัจจุบันสึกไปแล้ว หลังจากโพสต์ข้อความที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม หนึ่งในอุปสรรคการแก้ปัญหาไฟใต้คือความจริง ฝ่ายความมั่นคงก็มองปัญหาอีกแบบหนึ่ง อย่างอดีตพระมหาอภิชาติก็ยืนยันว่าพูดความจริง แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าแม้จะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูด พูดแล้วจะเป็นปัญหาหรือเสียหายทั้งต่อตนเองและบ้านเมือง

ในสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงอย่างทุกวันนี้ ความจริงบางเรื่องจึงต้องไม่ควรพูด เพราะรัฐบาลกำลังแก้ปัญหา พูดความจริงออกไปจึงอาจเหมือนเอาน้ำมันสาดลงไปในกองเพลิง ทำให้เกิดอุปสรรคในการแก้ปัญหา อย่างระเบิดที่สายบุรีเมื่อเร็วๆนี้ ทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

ที่สำคัญเป็นพระแล้วไปพูดเรื่องที่ไม่ส่งเสริมความสงบ สร้างความขัดแย้ง เกลียดชัง ก็ต้องไม่พูด เพราะหลักของทุกศาสนาคือสอนให้มีสันติภาพ สันติสุข หากไปสร้างความขัดแย้งเกลียดชังจนเกิดความไม่สงบสุข ก็เท่ากับไม่เคารพศาสนา

พระพุทธเจ้าบอกว่า ใครที่เป็นลูกศิษย์ตถาคต ถ้ายังมีความอาฆาตมาดร้าย ใครมาทำร้ายตถาคตแล้วก็ออกมาตีโพยตีพายจะจัดการเอาเป็นเอาตาย ก็เหมือนเร่งเร้าให้เกิดสงครามศาสนา

ดังนั้น บางเรื่องจึงไม่ควรทำ คิดได้ แต่พูดไม่ได้ ควรนิ่งไว้ อดทนไว้  ผู้ก่อความไม่สงบอาจเห็นใจและ หยุดการกระทำอะไรที่เดือดร้อนเสียหาย ยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้ ต้องนึกถึงคำโบราณที่ว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียยังตำลึงทอง” เพราะเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน ถึงจะอัดอั้นตันใจอย่างไรก็ต้องอดทนอดกลั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า การเผยแพร่ต้องมีความอดทนอดกลั้น เขาด่า เขาตี เขาว่า แม้กระทั่งเขาฆ่า ก็นึกว่าดีกว่าที่ฆ่าตัวตายเอง ถ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าต้องทำได้ขนาดนี้ จึงจะทำให้ชาวโลกนับถือได้

การพูดจึงต้องให้ถูกกาลเทศะ เพราะไม่มีใครอยากอยู่ในภาวะสงครามตลอดไป เพราะฉะนั้นต้องทุ่มเทชีวิตให้เกิดความสงบเย็น อย่าเร่าร้อน โดนนิดโดนหน่อยก็เร่าร้อนซะแล้ว บางคนอาจบอกว่าไม่เคยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็พูดได้ ความจริงอาตมาเคยไปอยู่ภาคใต้ 7 ปี ไม่ใช่ไม่เคยผ่าน แต่เราก็ต้องรู้จักรักษาตัวรอดไว้ก่อน อย่าดับเครื่องชน หากยังไม่ถึงเวลา อย่าให้ชีวิตต้องมาสูญสิ้นไปเพียงแค่นี้ เพราะความสงบเกิดขึ้นได้  ไม่มีใครที่จะไล่ล่าฆ่าฟันกันตลอดเวลา ถ้าเราไปพูดอะไรที่ไปซ้ำเติม ความรุนแรงก็จะยิ่งมาก

ไม่ใช่เราจะเกรงกลัว แต่เราต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงความสูญเสียให้มากที่สุด

การแก้ปัญหาไฟใต้ต้องแก้ด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์ ถ้าเอาอารมณ์มาพูดมาเขียนมันก็จะยิ่งยุ่งยาก เกิดความระส่ำระสายและนองเลือดมากกว่านี้ จึงต้องช่วยกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายและเกิดความเกลียดชัง มาช่วยกันให้เกิดความสงบและสันติดีที่สุด เพื่อตัวเองและประเทศชาติ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login