วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯกับนวัตกรรม / โดย ณ สันมหาพล

On October 2, 2017

คอลัมน์ : โลกไม่หยุดนิ่ง

ผู้เขียน : ณ สันมหาพล

เขียนเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกับนวัตกรรมฝีมือคนไทย ดูเหมือนคนที่กระตือรือร้นมากที่สุดคือผู้มีอำนาจปกครองสูงสุดในแต่ละจังหวัด

ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่านวัตกรรมคือ การกระทำที่เปลี่ยนหรือยกระดับการพัฒนาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางหรือช่องทางที่ทำให้เกิดมูลค่าหรือประโยชน์มากกว่าเดิม ยกตัวอย่างการผลักดันให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและจับมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยพัฒนากิจการร้านดื่มนมไปเปิดตามสถานที่ต่างๆชื่อ MilkShop ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาด

อีกตัวอย่างคือ “ผ้าย้อมครามสกลนคร” ที่กำลังนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าสังคมชั้นสูง ซึ่งมีทั้งความแปลกและสวยงาม อีกทั้งผ้ายังผืนใหญ่และเบาบาง มีคุณสมบัติที่จะนำไปผลิตเป็นผ้า Bandana ผ้าเช็ดหน้าแฟชั่นทั้งหญิงชายที่นิยมใช้คู่กับกางเกงยีนส์ที่มีรอยฉีกขาด หรือนำไปโบกทักทายคนรู้จัก หรือเชียร์กีฬากับทีมและผู้เล่นที่ชื่นชอบ แต่จะผลักดันไปไกลระดับสากลแค่ไหนต้องระดมความคิดกันขนาดหนัก

แน่นอนว่าผู้ผลักดันที่สำคัญที่สุดคือผู้ว่าราชการจังหวัด แต่มักจะอยู่ในตำแหน่งแค่ปีเดียว จึงยากที่จะเป็นผู้นำในการผลักดัน

การผลักดันด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ล้ำหน้าและสะท้านโลกไม่ได้เกิดเพราะเหตุบังเอิญหรือโชคดี แต่เกิดจากการผลักดันของกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลบารมี ตั้งแต่การคิดค้น การให้กำลังใจ หรือการให้ทุน ซึ่งต้องมาจากผู้มีอำนาจในสาขาต่างๆ

ยิ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจเป็นนวัตกรรมสะท้านโลก ผู้ที่จะผลักดันต้องมีทั้งเงินทุนและบารมี เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถือเป็นจุดสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความสำเร็จ จึงต้องทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาและคิดค้น สร้างโอกาส ให้ความช่วยเหลือ และประคับประคองจนกว่าจะบรรลุความสำเร็จ

ที่ผ่านมานักคิดค้นและประดิษฐ์ชาวไทยมากมายต่างทำกันไปตามมีตามเกิด ทำให้ไม่มีนวัตกรรมที่ปรากฏเป็นผลงานอย่างชัดเจน น่าเสียดายที่หลายผลงานถูกขโมย คือพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็จะถูกคนอื่นนำไปพัฒนาต่อยอดโดยไม่บอกกล่าว

ส่วนหนึ่งเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซึ่งรัฐต้องให้ความรู้และมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือ ในระดับจังหวัดผู้ว่าฯจะต้องเป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อน เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ถ้ายังปล่อยให้คนไทยใช้ถุงพลาสติกกับกล่องโฟม อีกไม่นานขยะก็จะท่วมประเทศไทย

ที่กล่าวถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับทุกคน โดยให้ความสนใจกระทงใบตอง รู้จักพัฒนามาใช้ ทั้งยังเป็นการสร้างงานด้วยการว่าจ้างชาวบ้านเย็บกระทงเพื่อขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการใช้ หรือรัฐแจกเพื่อให้เลิกใช้ถุงพลาสติกกับกล่องโฟม

นอกจากกระทงใบตองแล้วยังอาจต่อยอดเป็นถุงผ้าและกระเช้าที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้กระแสโลกเรื่องการบริการการขนส่งอย่างโดรนนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก ความจำเป็นในการใช้คนส่งของถึงบ้านยังทำได้ในทุกจังหวัด แม้แต่การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลดขั้นตอนทั้งร้านค้าขนาดใหญ่และการเดินทาง สุดท้ายก็ยังต้องใช้คนส่งของที่ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและลดปัญหาขยะ

การพัฒนานวัตกรรมจึงมีมากมายหลากหลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเป็นผู้ผลักดันได้อย่างดีในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในจังหวัด ซึ่งสามารถทำให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องให้ช่วยเหลือด้านเงินทุนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังอาจให้รางวัลกับผลงานนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาและแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรทำในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ แล้วขึ้นไปสู่ระดับโลก

ทั้งหมดนี้คือความสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้นำสูงสุดในพื้นที่ แต่กลับไม่มีการพูดถึงในการผลักดันนวัตกรรมต่างๆ แถมยังเหมือนตำแหน่งตอบแทนที่มักอยู่แค่ปีเดียว แล้วอย่างนี้จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความคิดที่จะทำงานอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องได้อย่างไร?


You must be logged in to post a comment Login