วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เฒ่าไส้เสียม้า / โดย กิ่งเหมย

On October 2, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “ไส้ เวิง ซือ หม่า” หรือ “เฒ่าไส้เสียม้า”

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชายแดนทางเหนือของจีนมีชายชราผู้หนึ่งแซ่ไส้ เฒ่าไส้มีม้าพันธุ์ดีอยู่ตัวหนึ่งและเป็นม้าที่มีลักษณะดีและวิ่งได้เร็วมาก

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่เกิดฝนตกและลมพายุใหญ่ ได้เกิดฟ้าผ่าลงมา ทำให้ม้าพันธุ์ดีตัวนั้นตกใจเสียงฟ้าผ่า วิ่งหนีเตลิดหายไป พอคนอื่นได้รู้ ก็มาแสดงความเสียใจกับการเสียม้าของเฒ่าไส้ แต่เฒ่าไส้กลับบอกว่า การเสียม้าใครว่าเป็นเรื่องไม่ดีเล่า อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้

ไม่กี่วันต่อมา ม้าที่เตลิดหายไปก็กลับมา แต่ไม่ได้กลับมาตัวเดียว หากแต่ได้พาม้าพันธุ์ดีอีกตัวกลับมาด้วย ผู้คนได้ยินข่าวเข้า จึงมาแสดงความยินดีกับเฒ่าไส้ แต่เฒ่าไส้กลับบอกว่า อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้

เป็นดังที่กล่าว วันต่อมา บุตรชายของเฒ่าไส้ได้ถูกม้าตัวใหม่ดีดเอา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ผู้คนจึงมาแสดงความเสียใจกับเฒ่าไส้ แต่เฒ่าไกลับบอกว่า นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้

ไม่กี่วันต่อมา ทางการได้เกณฑ์ชายหนุ่มเพื่อไปเข้าร่วมกองทัพ แต่บุตรชายเฒ่าไส้ได้รับบาดเจ็บ จึงได้ละเว้นจากการเกณฑ์ทหาร และการเกณฑ์ทหารในครั้งนั้น ทำให้ชายหนุ่มในเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมา หากแต่บุตรชายเฒ่าไส้ไม่ได้เกณฑ์ จึงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป

เฒ่าไส้เสียม้า หมายถึง เรื่องบางเรื่องเมื่อเกิดอาจจะดูเป็นเรื่องไม่ดี แต่ความจริงอาจจะเป็นเรื่องดี กลับกัน บางเรื่องดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่จริงๆแล้วไม่ดี


You must be logged in to post a comment Login