วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

เลิกหัวดื้อ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On September 29, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

“ไอ้เสือถอย” วัดบางขุนเทียนนอกยอมทุบโคมไฟคล้ายอวัยวะเพศชายล้อมรอบรูปหล่อหลวงปู่ทวดบนวิหารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง พร้อมเคลื่อนย้ายประติมากรรมคล้ายอวัยวะเพศชายสีขาวที่เรียกว่า “ปลัดขิก” ออกจากบริเวณวัด หลังโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสม ทำไม่ดีไม่งาม ถือว่าสมภารไม่ได้เป็นคนหัวดื้อ เมื่อรู้ว่าไม่ถูกใจชาวบ้านก็ล้มเลิก รื้อถอน ทุบทิ้ง ผิดแล้วแก้ไข ยังมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้ ถ้าผิดแล้วไม่แก้ไข และดันทุรังต่อก็จะเป็นเรื่องยืดยาว

ก็ขอให้สำเหนียกว่า ใครจะมาสร้างมาทำอะไรก็ขอให้ทำแล้วเป็นคุณ ไม่เป็นโทษต่อศาสนา ไม่เกิดประโยชน์ ก็อย่าไปบริจาค อย่าสร้าง อย่าทำ ยังมีกิจทางศาสนาอีกมากมายให้ร่วมทำนุบำรุง ทำอย่างมีสติปัญญา ไม่ใช่ทำแล้วเสียเปล่าต้องมาทุบทิ้ง เสียทั้งเวลาทั้งทรัพย์

ทำไมยังมีคนคิดเรื่องนอกกรอบ นอกจารีตประเพณีที่ดีงาม เราต้องมองตรงนี้ให้ออก จะได้ไม่เสียทั้งทรัพย์ ทั้งเวลา และสติปัญญา ชาวพุทธต้องตระหนักว่าจะร่วมสร้างอะไรกับวัด ไม่ใช่บริจาคแล้วต้องมาสะเทือนใจไม่สบายใจภายหลัง บุญก็ไม่เกิด แถมจิตใจยังเศร้าหมอง และยังเกิดความมัวหมองกับศาสนาอีก ทำให้ศาสนาพุทธถูกมองว่ามีแต่เรื่องไร้สาระ ไม่ได้เชิดหน้าชูตาความเป็นชาวพุทธให้ดูว่าล้ำเลิศด้วยสติปัญญาเลย

อาตมาอยากให้ช่วยทำความเจริญกับศาสนาแบบใช้สติปัญญา จะสร้างอะไรก็ขอให้สร้างแล้วเพริศแพร้วแพรวพราว สร้างแล้วต้องเจริญศรัทธา ไม่ใช่มีแต่คนไม่มาวัดอีก รับไม่ได้อะไรทำนองนี้

เมื่อเราเรียกร้องให้คนเข้าวัด ทำนุบำรุงศาสนา แต่กลับมีแต่คนรับไม่ได้ นี่ยังโชคดีที่ไม่มีพระหัวดื้อ เมื่อชาวบ้านและผู้ใหญ่ตักเตือนก็รีบปรับปรุงแก้ไข ทำผิดให้เป็นถูก อะไรไม่ดีก็ทำให้ดีขึ้น ไม่ดันทุรัง

คนเราต้องมีสำนึกที่ดี ถ้าผิดก็ต้องแก้ไข ถ้าถูกก็ทำต่อไป เป็นหลักการสากล ถ้าไม่ฟังใครเลยหรือดื้อด้านก็มีแต่ความเสียหาย ก็ขอให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับ ถ้าไม่ดันทุรังก็ไม่มีใครถือโทษโกรธหรอก แต่ถ้าอ้างโน่นอ้างนี่ ดันทุรังต่อไป มันก็จะลำบากจะยุ่งยาก

อาตมาก็ขอให้วัดทั้งหลายนำไปเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่าง ไม่ให้วัดเกิดเรื่องแบบนี้เด็ดขาด ไม่เช่นนั้นศรัทธาของญาติโยมก็จะหดหายไปหมด เมื่อวัดทำให้ญาติโยมเกิดศรัทธาที่ดีก็จะล้ำเลิศประเสริฐศรี เพราะทำถูก  ทำดี ทำล้ำเลิศ อย่าไปคิดว่าเสียหน้า เสียทรัพย์ อะไรไม่ดีก็สมควรต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เหมาะสม ชาวพุทธก็ต้องไม่ถือโทษโกรธเคือง ต้องรู้จักให้อภัย เมื่อวัดปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

เจริญพร

 


You must be logged in to post a comment Login