วันพฤหัสที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

ต่อยอดความดี / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On September 25, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

อีกไม่กี่วันก็ “ออกพรรษา” ก่อนหน้านี้ก็เป็น “วันสารทเดือนสิบ” ทางภาคใต้เรียกว่า “วันตายาย” คือเป็นวันที่เขาจะปล่อยผีปล่อยเปรต ญาติทั้งหลายจะได้มาร่วมรู้ร่วมคิดร่วมทราบว่า ลูกหลานทำบุญทำทานไปให้ ถ้าลูกหลานไม่ทำบุญทำทาน ปู่ ย่า ตา ยายก็จะอดอยาก ต้องไปกินหยากไย่ตามโคนไม้ ตามฝาผนังต่างๆ ซึ่งทำให้ลูกหลานกลัวว่าจะหลอกถูกต้ม จึงทำบุญกัน

วันสารทจึงเป็นวันที่เขาเรียกว่า “ชิงเปรต” เพราะอาหารเหลือเฟือ หลวงพ่อพุทธทาส ได้แปลง่ายๆว่า เป็นวันแห่งความยินดีที่มายินดีของเหล่าสุนัข คือ สุนัขมันจะยินดี มันจะมีความสุข มันจะกินอิ่ม ไม่มีวันไหนที่มันจะอิ่มและดีใจเท่ากับวันสารท จึงมีคำว่า “วันแห่งความยินดี” ของเหล่าสุนัขที่อิ่มหนำสำราญ อาหารเหลือเฟือ เพราะต่างฝ่ายต่างก็ทำบุญสุนทานกันมากเหลือเกิน

หลังจากวันสารทก็จะถึงวันออกพรรษา จะมีการทอดกฐิน ผ้าป่า แต่ก็กลัวเหลือเกินว่า ออกพรรษาแล้วจะออกจากความดี จะเทศีลเทธรรมทิ้ง แล้วก็ไปตักตวงความมึนเมาเข้าปากเข้าท้อง ทำให้ชีวิตตกต่ำอีก

เราเห็นดาราหลายคนที่พากันตกต่ำ เพราะไปตักตวงสิ่งเลวทรามต่ำช้า เทสิ่งดีงามทิ้ง วันเข้าพรรษาควรทำในสิ่งที่ควรทำควรทาน แต่กลับไปตักตวงสิ่งเลวทราม ยิ่งออกพรรษาก็ยิ่งเทศีลเทธรรมทิ้ง แล้วไปตักตวงสิ่งเลวทราม ก็ยิ่งทำให้ชีวิตตกต่ำ

ยังไงก็ควรคิดถึงวันข้างหน้า ที่ผ่านไปเฉพาะที่วัดสวนแก้ว ก็พยายามเทศน์เรื่องเปรตต่างๆ อย่างบอกโยมว่า มีเปรตตัวหนึ่งเป็น “เวมานิกเปรต” คือ “เปรตอยู่วิมาน” มันอยู่วิมาน แต่จิตใจและอารมณ์เป็นเปรต เหมือนกับเศรษฐีปลูกบ้านใหญ่โตอย่างกับวิมาน แต่มีความอยากความต้องการอย่างกับเปรต บางครั้งก็เรียกว่า “มนุษย์สเปโต”

เปรตอยู่วิมานหรือเวมานิกเปรตพวกนี้  ออกพรรษาก็จะออกจากความดีความงามกันหมด จึงเตือนสติให้ออกพรรษาแล้วก็ควรจะตักตวงศีลธรรมกันต่อไป  เพราะชีวิตจะดีได้ต้องมีศีลธรรม มีคุณงามความดี

ก็ขอให้ออกพรรษาปีนี้อย่าได้ออกจากคุณงามความดี อย่าออกจากศีลจากธรรม อย่าเทศีลเทธรรมทิ้ง  เข้าพรรษายังตักตวงบุญกุศลกันเยอะแยะ ออกพรรษาก็ทำดีต่อไปเถอะ จะได้ดียิ่งๆขึ้นไป ต่อยอดความดีสูงเท่าไร ความเสื่อมความตกต่ำมันก็จะไม่เกิด

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login