วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เกมชิงอำนาจ! / โดย Pegasus

On September 18, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้และหลายสิบปีที่ผ่านมาก่อนจะมีการยึดอำนาจ 2 ครั้งเสียอีกก็คือ การชิงอำนาจกันเองระหว่างกลุ่มชนชั้นนำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆและผลประโยชน์ต่างๆ

สิ่งที่ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองเหล่านี้ทำอยู่คือ การแย่งชิงความเป็นใหญ่เพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เบื้องหน้าของการแข่งขันหรือขัดแย้งนั้นจะมีการแอบระดมคนจากกลุ่มต่างๆทั้งที่ให้ความร่วมมือกันและกลุ่มที่แตกแยก

ปรากฏการณ์ที่ประชาชนออกมาชุมนุมจนเกิดความรุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาตามที่ควรจะเป็นก็เพราะการแย่งชิงอำนาจของชนชั้นนำทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สร้างขึ้นมาตลอดเวลานั่นเอง จะมีบางช่วงที่บ้านเมืองสงบก็เพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้อำนาจเบ็ดเสร็จ

แม้แต่ปัจจุบันการแย่งชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำก็ยังไม่จบ กลุ่มที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆคือกลุ่มทุนสามานย์ต่างๆที่ฉวยโอกาสที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปรกติ ฉวยโอกาสทำมาหากินบนความทุกข์ยากของประชาชน โดยมีบางช่วงที่อาจมีนักการเมืองคุณภาพเข้ามาบริหารและกำกับดูแลระบบราชการให้รับใช้ประชาชน แต่ความร่วมมือระหว่างกลุ่มทุนกับระบบราชการก็ยังคงมีอยู่ในทุกระดับอย่างแนบแน่นและแนบเนียน

เมื่อประเทศมีความล้าหลัง ปราศจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนกำกับดูแลระบบราชการ การแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆและการทำนาบนหลังคนยังคงอยู่ แม้จะดูเหมือนประชาชนยังได้รับการดูแลไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ แต่ผลประโยชน์ที่แท้จริงกลับไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่ม การกระจายรายได้ไม่มีความเป็นธรรม ใครมือยาวสาวได้สาวเอา

การแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆอยู่บนพื้นฐานการต่อสู้ในกลุ่มผู้มีอำนาจและผลประโยชน์เท่านั้น ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ประการใด แม้แต่เหตุการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นกรณีเดือนตุลาคมหรือพฤษภาคมในอดีตก็เป็นเพียงการจัดฉากของกลุ่มชนชั้นนำเท่านั้น

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และการชุมนุมของคนเสื้อแดงปี 2552-2553 เท่านั้นที่ประชาชนถูกปราบปรามจากรัฐอย่างชัดเจน เพราะไม่ยอมสยบกลุ่มอำนาจรัฐที่มีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆอยู่เบื้องหลัง ซึ่งต้องการกำจัดกลุ่มผลประโยชน์ตรงข้าม

ภารกิจของกลุ่มผลประโยชน์ขณะนี้คือ ต้องการกำจัดกลุ่มผลประโยชน์ใหม่อย่างตระกูลชินวัตรให้สิ้นซาก และไม่ให้ประชาชนสามารถลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มตนและพวกพ้อง

เกมการแย่งชิงอำนาจวันนี้จึงยังไม่จบ แม้ว่าตระกูลชินวัตรจะถูกไล่ล่าจนต้องหนีออกนอกประเทศแล้วก็ตาม แต่ความขัดแย้งที่แท้จริงก็ยังไม่ลงตัว เพราะการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นนำยังไม่ลงตัว ตระกูลชินวัตรเป็นแค่เหยื่อเท่านั้น

สถานการณ์บ้านเมืองนับจากนี้ไปหลังจากตระกูลชินวัตรเริ่มล่าถอย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการตั้งหลักสู้หรือถอยหนียอมแพ้ก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการต่อสู้กันเองของกลุ่มชนชั้นนำ ซึ่งประชาชนจะได้เห็นชัดเจนว่าปัญหาของบ้านเมืองที่แท้จริงคืออะไร และกลุ่มที่แย่งชิงอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นจะเป็นอย่างไร เพราะกลุ่มชนชั้นนำไม่สนใจว่าจะทำให้บ้านเมืองวิกฤตและประชาชนต้องล้มตายไปมากน้อยแค่ไหน?

การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ยังไม่จบ ประชาชนยังต้องทุกข์ยากต่อไปจนกว่าการต่อสู้จะลงตัวทางใดทางหนึ่งจึงจะเริ่มต้นนับก้าวที่หนึ่งกันอีกครั้ง


You must be logged in to post a comment Login