วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ทำความดีวันแม่ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On August 14, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ ปีนี้ คนที่เป็นแม่ก็ต้องการเป็นแม่ที่ดี ส่วนคนเป็นลูกก็ตั้งใจจะเป็นลูกที่ดี แม่ลูกที่ดีต่อกันก็ต้องไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจต่อกัน ไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียใจ ไม่กระทำอะไรชั่ว ไม่ทำอะไรผิด แม่ทุกคนก็ต้องการให้ลูกได้ดิบได้ดี

แม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกไม่ให้กระทำชั่ว ทำผิด ส่งเสริมลูกให้มีการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ แม้แต่การแนะนำเรื่องการมีคู่ครอง ก็ต้องให้ความเข้าใจว่าไม่ใช่แค่เพื่อความสุขทางเนื้อหนัง แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขและตั้งเนื้อตั้งตัว ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาก่อหนี้ก่อสินให้เป็นภาระ

แม้การให้มรดกลูก ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทอง แต่คือความรู้และปัญญาให้ลูกเป็นทุน ปัญญาคือมรดกเป็นทรัพย์สินเป็นทุนรอนที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต

ส่วนลูกต้องมีความกตัญญูและเชื่อฟังแล้ว ต้องช่วยกิจการงานของพ่อแม่ ต้องดำรงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่ไม่ให้ด่างพร้อยเสียชื่อเสียงว่าเป็นตระกูลขี้เหล้า ขี้ยา ขี้คุก

แม้พ่อแม่จะล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้ท่านชื่นอกชื่นใจ วันแม่ก็ต้องเอามะลิดอกไม้ไปกราบ หรือถ้าอยู่ไกลกันก็โทรศัพท์สอบถาม ให้พ่อแม่ได้ชื่นใจได้รับรู้ หรือจะพาแม่ไปวัดไปทำบุญ ไปทานอาหารด้วยกัน

ที่สำคัญอย่าทำให้น้ำตาแม่ไหลเพราะความทุกข์ ถ้าจะไหลก็เพราะความตื้นตันใจในความดีความกตัญญูของลูก ไม่ใช่ทำให้แม่ทุกข์ใจ แม่ว่าแม่เตือนก็ไม่ฟัง บางคนขอเงินแม่ไม่ได้ก็โดดตึกฆ่าตัวตายก็มี เอาหินไปปากระจกโรงแรมหรือธนาคารจนเสียหายก็มี เอามีดไปกรีดรถแม่ก็มี ฯลฯ อย่างนี้เขาเรียกว่า “พวกนรกส่งมาเกิด”

นรกแปลว่า “ร้อน”  ลูกที่ทำให้พ่อแม่ต้องร้อนอกร้อนใจจึงเรียกว่า “นรกส่งมาเกิด” เกิดมาทำแต่เรื่องให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจ วันแม่ปีนี้จึงขอให้ลูกๆทั้งหลายทำอะไรที่ดีๆให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจ แม่จะได้บอกว่า “ลูกของแม่ดีที่ 1 เลย” หรือลูกชมแม่ว่า “แม่ของลูกดีที่สุดดีที่ 1 เลย” อย่างนี้ก็เหมือนสวรรค์ในบ้าน เป็นบ้านที่อบอุ่น บ้านที่ดีเลิศประเสริฐสุด และเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวอื่นๆ

วันแม่จึงควรทำเรื่องดีๆให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจ ถ้าทำอะไรผิดหรือล่วงเกินก็ไปขอโทษขอโพย และท่องไว้ในใจว่า “จะไม่ทำให้แม่ตำหนิติเตียนและสาปแช่งเด็ดขาด” แม่สาปแช่งก็คือความหายนะ ไม่ใช่ความเจริญ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login