วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย / โดย Pegasus

On August 7, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมของคนไทยพ่ายแพ้ซ้ำซากจนกระทั่งสูญเสียโอกาสไป เนื่องจากการรัฐประหารที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมและอำนาจของประชาชนกลับมา

เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพากลุ่มคนเสื้อแดง และบางส่วนยังติดอยู่กับการเคลื่อนไหวของอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร การรอการเคลื่อนไหวของกลุ่มนำเช่นนี้แม้จะทำให้ดูเหมือนมีเอกภาพ แต่หากกลุ่มที่นำไม่ใช่ผู้นำที่ต่อสู้ในแนวทางมวลชนก็จะเกิดปฏิกิริยา “หยุดชะงัก” เพื่อรอคอยการเจรจา ซึ่งการหยุดชะงักคือต้นเหตุของความพ่ายแพ้ทุกครั้ง

ยิ่งการต่อสู้มีเดิมพันเฉพาะตัว เช่นการกลับประเทศของอดีตนายกฯทักษิณอย่างเท่ๆ ก็เท่ากับปิดประตูชนะแล้ว เพราะอดีตนายกฯทักษิณไม่มีวันกลับมาได้ถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์แบบที่ “ลุงกำนัน” วางแผนจะให้เป็นไป

หลักประกันความปลอดภัยการเดินทางกลับบ้านของอดีตนายกฯทักษิณ ยิ่งร้อนยิ่งไม่ได้กลับ ยิ่งอยากกลับก็ยิ่งไม่ได้กลับ ซึ่งไม่แตกต่างจากเหยื่อคนต่อไปคืออดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หากโชคดีก็แค่ยึดทรัพย์สิน หากโชคร้ายก็ต้องติดคุก เพราะการที่อีกฝ่ายจะถอนรากถอนโคนก็ต้องกำจัดหัวขบวนฝ่ายตรงข้ามให้หมดไปทางใดทางหนึ่งเหมือนที่ผ่านมา

การจะปกป้องสนับสนุนทั้ง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” รวมทั้งฝ่ายการเมือง คนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปที่รักความเป็นธรรมและประชาธิปไตยจึงต้องต่อสู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง แม้จะถูกขัดขวางและอาจถูกกระทำด้วยความรุนแรงก็ตาม ต้องเลิกการมองในวงแคบหรือจำกัดเฉพาะเรื่องของตัวบุคคล ต้องยกระดับการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์ให้ได้

ความไม่ต่อเนื่องในการต่อสู้จะเห็นได้ชัดจากพรรคการเมืองที่รอคอยแต่การเลือกตั้ง ไม่ลงพื้นที่เพื่อถามทุกข์สุขของประชาชน โดยเฉพาะในยามข้าวยากหมากแพง พรรคการเมืองไม่สามารถระบุได้ว่าพื้นที่ไหนควรให้นักการเมืองคนใดลงพื้นที่เพื่อคอยช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน มีแต่การทะเลาะแย่งอำนาจกัน เพราะยังเป็นพรรคการเมืองแบบครอบครัว ไม่ใช่มืออาชีพ การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางการเมืองเสมอไป แต่เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนเป็นสำคัญ

ในส่วนของมวลชนเองที่ผ่านมาก็หยุดชะงัก เพราะรอดูว่าการเคลื่อนไหวของอดีตนายกฯทักษิณจะไปในทิศทางใด มีการติดต่อกันอย่างไร การใช้เวลากับการรอคอยทำให้เสียโอกาสในการรวมกลุ่ม ปรับทุกข์ ผูกมิตร หรือให้ความรู้ทางการเมือง ซึ่งทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายของฝ่ายผู้มีอำนาจ คือจับกลุ่มไม่เกิน 5 คน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันในเวลาทุกข์ยาก

พื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนมวลชนคือ การต่อสู้อย่างหนุนเนื่องต่อเนื่องในทุกเรื่อง ทุกเหตุการณ์ ทุกโอกาส ภายใต้ข้อจำกัดของฝ่ายผู้มีอำนาจ จนกว่าอำนาจจะกลับคืนสู่ประชาชน

การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนจึงไม่มีการหยุดรอ ไม่มีการหยุดเจรจา ต่างคนต่างสู้และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันและกันโดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ปลุกปั่น เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากทำได้ทุกอย่างก็จะเดินไปตามแนวทางของมันเอง


You must be logged in to post a comment Login