วันพฤหัสที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

หัวใจเศรษฐี / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On August 2, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

เมื่อพูดถึงหัวใจเศรษฐีกันแล้ว เศรษฐีมีหลายระดับ เศรษฐีใจสูงใจประเสริฐ สมัยก่อนเรียกกันว่า “พ่อเลี้ยง” คือ เลี้ยงคนเลี้ยงใครต่อใครได้เยอะแยะ ถึงเรียกว่าพ่อเลี้ยง แต่สมัยนี้กลับมีบางคนที่ถูกเรียกว่านายทุนบ้าเลือด นายทุนขูดรีด

อย่างเมื่อเร็วๆนี้ อาตมาได้ไปรับทุนของทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์ คือ คุณทองมา วิจิตรทองพันธุ์ เจ้าของเครือพฤกษา ได้บริจาคเสียสละรายได้ที่เป็นน้ำพักน้ำแรงและผลงานของพนักงานของผู้บริหารของพฤกษาจำนวนกว่า 40 ล้านบาท โดยให้ทั้งองค์กรศาสนา องค์กรการศึกษา สังคมและแพทย์ต่างๆ วัดสวนแก้วหรือมูลนิธิสวนแก้วก็ได้ 1 ล้านบาท เพื่อช่วยตั้ง “กองทุนน้ำ” ที่วัดทำเพื่อสังคม ทำให้เกิดแท็งก์น้ำ บ่อบาดาล แก้มลิง หรือหลุมขนมครก เป็นไปตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสว่า “น้ำคือชีวิต”

เมื่อได้เงินก้อนนี้มา เราต้องทำเรื่องแท็งก์น้ำ ประปา บ่อบาดาลอะไรต่างๆ ผนวกกับการมีเรื่องการเกษตร อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์ เรื่องนี้ทำแล้วจะเกิดคุณ เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลต่อไป ถือว่าคุณทองมาเป็นเศรษฐีใจบุญ ไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดขูดรีด ทั้งยังรู้สึกว่าเป็นคนสนใจใฝ่ธรรมะ การอธิบายธรรมะของคุณทองมาก็ดูเป็นเรื่องลึกซึ้ง แต่มีวิธีการถ่ายทอดที่ถือว่าเก่ง คือเก่งรอบด้าน คิดการงานก็เก่ง ทำงานก็เก่ง แม้แต่พูดอธิบายบางเรื่อง แต่จะบอกว่าเก่งไปทุกเรื่องก็เป็นจิตธรรมชาติของมนุษย์ที่มีทั้งส่วนที่เต็มสมบูรณ์ และส่วนที่อาจขาดไป แต่ที่เห็นคือความตั้งใจจะศึกษาปฏิบัติธรรม จึงน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องความเข้าใจ เรื่องเห็นธรรม รู้ธรรมในตนเองนั้นถือว่าพอใช้ ส่วนจะแจกจ่ายให้ผู้อื่นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่การฝึกฝน การฝึกถ่ายทอดที่เป็นเรื่องของชั่วโมงบิน ถ้าคุณทองมาให้ทุน ให้แนวทาง ให้การสนับสนุนวัด มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัยได้ยอดเยี่ยมแล้ว ถ้าสามารถถ่ายทอดให้ธรรมะ จ่ายธรรมะได้อย่างคล่องแคล่ววิจิตรพิสดารอีก ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความสมบูรณ์รอบด้าน ซึ่งคนเรามีโอกาสจะเติมเต็มได้ เติมไปเรื่อยๆ ชีวิตก็จะสมบูรณ์ และยังส่งผลถึงหน่วยงาน องค์กร ประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่จะคอยเติมเต็มให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอุดมสมบูรณ์

“ทุนวิจิตรพันธุ์” จึงจะนำไปสร้างความอุดมสมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าตั้งเครื่องฟอกไตเป็นร้อยๆเครื่อง แต่ไม่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เลย เชื่อว่าทุกองค์กรที่มารับทุนไปแล้วก็สบายใจ  เพราะไม่ต้องถูกทอนเหมือนที่อื่น ไม่มีเงินทอนไปเข้ากระเป๋าใครต่อใคร นำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ละองค์กรให้ลุล่วงก้าวหน้าและเกิดความอุดมสมบูรณ์

จึงต้องขอบอกว่า ถ้าเศรษฐีเมืองไทยทำแบบคุณทองมา ไม่เป็นเศรษฐีขี้เหนียวนายทุนหน้าเลือดขูดรีด ทั้งที่คุณทองมาก็ไม่ถือว่าเป็นเศรษฐีอันดับ 1 อันดับ 2 ของประเทศ แต่ถือเป็นคนใจถึงใจบุญอันดับต้นๆของประเทศไทยแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login