วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รักเรือนรักอีกา / โดย กิ่งเหมย

On July 24, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “อ้าย อู จี๋ อู” หรือ “รักเรือนรักอีกา

ในสมัยปลายราชวงศ์ซาง กษัตริย์โจ้วหวาง เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้าย ทำให้ประชาชนทุกข์ยาก ด้วยเหตุนี้ ทำให้จีฟา (ต่อมาคือโจวอู่หวาง) ตัดสินใจโค่นล้มซางโจ้วหวาง โดยมีเจียงไท่กงเป็นกุนซือ และน้องชายโจวกงและจ้าวกงเป็นมือขวามือซ้าย สุดท้ายสามารถโค่นล้มกษัตริย์โจ้วหวางได้สำเร็จ

แต่หลังจากเข้าเมืองหลวงแล้ว โจวอู่หวาง ไม่รู้จะทำอย่างไรกับทหารและคนของกษัตริย์โจ้วหวาง จึงปรึกษากับเจียงไท่กงและน้องชายทั้งสอง โดยเจียงไท่กงได้กล่าวว่า

“เคยมีคนกล่าวว่า หากจะรักใครสักคน ก็จงรักอีกาที่เกาะอยู่บนเรือนของผู้นั้นด้วย หากมิรักใคร ก็จงทำลายแม้แต่กำแพงและรั้ว หมายความว่า พระองค์ควรจะกำจัดคนทุกคนของกษัตริย์โจ้วหวาง ท่านเห็นเป็นเช่นไร”

โจวอู่หวางไม่เห็นด้วย สุดท้ายเลยใช้วิธีของน้องชาย ก็คือ ให้ปล่อยให้คนของกษัตริย์โจ้วหวางกลับบ้าน ไปทำไร่ไถนา ซึ่งการกระทำของโจวอู่หวางได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและนับถือให้แก่หมู่ประชาชน และทำให้สามารถสถาปนาราชวงศ์โจวได้สำเร็จ

รักเรือนรักอีกา หมายถึง การที่จะรักใครสักคนก็ต้องรักในสิ่งรอบๆตัวของคนผู้นั้นด้วย


You must be logged in to post a comment Login