วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สามคนกลายเป็นเสือ / โดย กิ่งเหมย

On July 17, 2017

คอลัมน์ : วิถีบูรพา

ผู้เขียน : กิ่งเหมย

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว่า “ซาน เหริน เฉิง หู่” หรือ “สามคนกลายเป็นเสือ

ในสมัยจ้านกว๋อ แต่ละแคว้นจะมีการส่งตัวประกันแก่กัน เพื่อเป็นการการันตีความภักดีของแต่ละแว่นแคว้น

แคว้นเว่ย มีขุนนางใหญ่คนหนึ่งนามว่า ผังชง ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเป็นเพื่อนองค์ชายเพื่อเป็นตัวประกันให้แก่แคว้นจ้าว ก่อนที่จะออกเดินทาง เขาได้ไปกราบทูลกษัตริย์แคว้นเว่ยว่า “หากตอนนี้มีคนหนึ่งคนกล่าวว่า บนถนนมีเสือ พระองค์จะทรงเชื่อหรือไม่”

กษัตริย์แคว้นเว่ยตอบว่า “ไม่เชื่อ” เขาถามต่อว่า “หากถ้ามีสองคนกล่าวว่ามีเสืออยู่บนถนน พระองค์จะเชื่อหรือไม่” พระองค์ตอบว่า “เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง”

เขาถามอีกว่า “แล้วถ้ามีสามคนบอกว่ามีเสือ พระองค์จะทรงเชื่อหรือไม่” พระองค์ตอบกลับว่า “ข้าต้องเชื่ออย่างแน่นอน”

เขาจึงกล่าวว่า “บนถนนไม่มีเสือนั้นเป็นเรื่องจริง แต่เมื่อมีคนสามคนยืนยันเหมือนกัน ทำให้คนอื่นเชื่อว่ามีเสือจริง บัดนี้แคว้นจ้าวอยู่ห่างจากแคว้นเว่ยของพวกเรามากกว่าถนนในเมือง แน่นอนว่าย่อมมีคำว่าร้ายนินทาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอเพียงพระองค์ตรวจสอบเรื่องราวให้ดีก่อนเชื่อ” กษัตริย์แคว้นเว่ยยืนยันว่าพระองค์จะปฏิบัติตาม แต่สุดท้าย กษัตริย์แคว้นเว่ยก็เชื่อเรื่องคำว่าร้าย และไม่เรียกใช้ผังชงอีกต่อไป

สามคนกลายเป็นเสือ หมายถึง การเชื่อในเรื่องที่ไม่จริง


You must be logged in to post a comment Login