วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ระบบรัฐราชการ! / โดย Pegasus

On July 11, 2017

คอลัมน์ : เพื่อชาติประชาชน

ผู้เขียน : Pegasus

จากนี้ไปไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ ประเทศไทยจะถูกควบคุมด้วยระบบราชการ เช่น คณะกรรมการยุทธศาสตร์กำกับรัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องทำตามกรอบที่กำหนดไว้ มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แต่งตั้งที่มาจากข้าราชการส่วนใหญ่ควบคุมตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง มีองค์กรอิสระและฝ่ายตุลาการที่เป็นเครือข่ายของระบบราชการมาคอยควบคุมกำกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง การรับฟังเสียงประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความหมายน้อยกว่า ส.ว. จากการแต่งตั้งที่ถูกสั่งซ้ายหันขวาหันได้

ดังตัวอย่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขณะนี้จะเห็นว่ากฎหมายมากมายมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งผิดวิสัยการประชุมในระบบสภาที่ต้องใช้เหตุผลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ไม่พูดถึงนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารที่ไม่ได้มาจากระบบราชการ ซึ่งคงจะถูกใส่ร้ายป้ายสี ปลด หรือถูกดำเนินคดีกันง่ายๆ ใครที่มีบารมี คนรักมากๆ ก็อาจต้องจบชีวิตด้วยการติดคุกหรือเสียชีวิตในคุก เป็นการกำจัดคู่แข่งทางการเมือง เรื่องแบบนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เห็นมาแล้วในระบบราชการที่มีตัวอย่างในประเทศอื่นๆ ขณะนี้กลุ่มผู้อำนาจกำลังเขียนให้บ้านเมืองเราเดินไปสู่จุดนั้น

ระบบราชการที่ปกครองประเทศอย่างระบอบคอมมิวนิสต์บางประเทศยังต้องยอมรับระบบตลาดเสรี และปล่อยให้ธุรกิจของภาคเอกชนเดินหน้าเพื่อสร้างแรงจูงใจ อย่างจีนที่ถือว่ารัฐมีอำนาจและยากที่จะปลดปล่อยอำนาจ

เมื่อระบบราชการมีอำนาจ การควบคุมการใช้จ่ายภาษีให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีตัวแทนของประชาชนหรือของตนเข้าไปควบคุมไม่ให้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย เงินที่ใช้ต้องเกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ ไม่ใช่ใช้เที่ยวกินจนหมด

ในระบบการเลือกตั้ง เมื่อตัวแทนประชาชนที่มาจากพรรคการเมืองถูกควบคุมโดยระบบราชการ ฝ่ายการเมืองก็ไม่สามารถตรวจสอบหรือทำตามที่ประชาชนต้องการได้ ขณะที่ฝ่ายข้าราชการก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองทำหรือนโยบายของตนดี จึงสั่งให้ประชาชนทำ

อย่างสหภาพโซเวียตในอดีตที่มุ่งสะสมอาวุธ สร้างอาวุธ จนประชาชนอดอยากยากแค้น เศรษฐกิจล่มสลาย จนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสร้างระบบการผลิตให้แข็งแกร่งได้ ในที่สุดระบอบคอมมิวนิสต์ก็ล่มสลาย

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างเกาหลีเหนือซึ่งใช้ระบอบเผด็จการ ระบบราชการปกครองประชาชน จึงต้องล้างสมองประชาชนให้เชื่อฟังและชื่นชมผู้นำเผด็จการ ทั้งที่ประชาชนมากมายอยู่ในสภาพอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ขณะที่ผู้นำและผู้มีอำนาจอุดมสมบูรณ์ ภาพที่ปรากฏระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง

ทำไมระบบราชการจึงไม่มีคุณภาพทั้งที่คัดเลือกแต่คนเรียนดีคนเก่งเข้าไปทำงานมากมาย ความจริงระบบราชการก็มีปรัชญาของข้าราชการที่แตกต่างจากประชาชนและภาคเอกชน เพราะ  แมกซ์ เวเบอร์” ผู้ออกแบบระบบราชการ ต้องการให้ระบบราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ใช้อารมณ์มาเกี่ยวข้องมากนัก จึงทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ เป็นระบบที่พร้อมจะทำตามคำสั่ง ระบบการทำงานต้องเป็นไปตามลำดับขั้นจากล่างไปสู่บน ผู้ที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้รับการปลูกฝังและฝึกให้เชื่อในระบบและมีความคิดตามที่กำหนดไว้

ดังนั้น เมื่อข้าราชการเข้ามาทำงานการเมืองจึงเหมือนทำอะไรไม่เป็น อย่างรัฐบาลขิงแก่หลังการรัฐประหาร 2549

การนำระบบราชการมาปกครองจึงคาดเดาได้ว่าอนาคตประเทศชาติจะเป็นอย่างไร หากยังปล่อยให้เป็นไปโดยไม่มีการปรับตัว ไม่ช้าประชาชนก็จะอยู่ในภาวะลำบากยากจน หรืออาจขาดอาหารเหมือนประเทศในแอฟริกาในอดีต หรือเกิดวิกฤตอย่างเวเนซุเอลาขณะนี้ หรือไปสู่รูปแบบเกาหลีเหนือก็เป็นได้


You must be logged in to post a comment Login